Wakacje kredytowe

WAKACJE KREDYTOWE

Na mocy ustawy z dnia 7 Lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej: „Ustawa”)
Kredytobiorca kredytu hipotecznego udzielonego na nabycie nieruchomości przeznaczonej na indywidualne cele mieszkaniowe ma możliwość zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego w PLN, tzw. „wakacje kredytowe”.

Na wniosek Kredytobiorcy w ramach ustawowych wakacji kredytowych przysługuje Kredytobiorcy zawieszenie spłaty kredytu w następujących okresach:

  • od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  • od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku
do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych Kredytobiorcy.
W trakcie Zawieszenia spłaty kredytu wszelkie wnioski i dyspozycje składane przez Kredytobiorcę dotyczące kredytu
, w związku z faktem zawieszenia jego spłaty, nie mogą być przez Bank realizowane.

W okresie Zawieszenia spłaty kredytu Kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy kredytu, za wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu.

Na podstawie umowy kredytowej oraz na podstawie art. 70 Prawa bankowego, Bank ma obowiązek badania zdolności kredytowej Kredytobiorcy, a Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie Banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności w całym okresie kredytowania. Kredytobiorca ponosi odpowiedzialność karną za składanie fałszywych oświadczeń.

Wniosek można złożyć w następujący sposób:

> osobiście w Placówkach Banku przez co najmniej jednego Kredytobiorcę,
> dostarczenie wniosku drogą pocztową na adres Banku,
> drogą e-mailową, (wakacjekredytowe@bszaleszany.pl) załączony do maila Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym co najmniej jednego Kredytobiorcy..

 

Pobierz wniosek

Informacja

logo

INFORMACJA

Z dniem 1 lipca 2022 r. opłaty i prowizje pobierane przez
Bank Spółdzielczy w Zaleszanach za czynności bankowe dla osób fizycznych,
którzy zawarli umowy przed dniem 10.08.2020 r. (ROR),
jak również dla umów zawartych po dniu 10.08.2020 r. (ROT) ulegają ujednoliceniu:

Prowadzenie podstawowego rachunku w PLN
dla osób fizycznych, którzy zawarli umowę przed dniem 10.08.2020 r.
(ROR) oraz umów zawartych po dniu 10.08.2020 r. (ROT)

Od 1 lipca 2022 r. 5,00 zł
(przed 1 lipca 2022 r. – 3,00 zł dla ROR i 5,00 zł dla ROT)

Przelew bankowy na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż Bank Spółdzielczy w Zaleszanach

3,00 zł

Przelew z EBO (bankowość internetowa / mobilna)*

0,00 zł

Miesięczna obsługa karty płatniczej

3,00 zł

 * informacja o koszcie przy zleceniach klientów indywidualnych jest tylko techniczna, zostanie w najbliższym czasie zmieniona wg w/w tabeli.

 

Komunikat dla Klientów (01.03.2022)

Informacje dla Klientów w związku z atakiem Rosji na Ukrainę
W związku z działaniami wojennymi na Ukrainie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

  Dbaj o bezpieczeństwo swoich pieniędzy
Zapewniamy, że pieniądze, które są na kontach w naszym banku są bezpieczne. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez sztaby koordynujące cyberbezpieczeństwo oraz ciągłość pracy naszego banku.

 Uważaj na oszustów
Miejmy świadomość, że obecna sytuacja geopolityczna to czas zwiększonej aktywności cyberoszustów. Pamiętaj, żeby zachować czujność i stosować się do zasad bezpieczeństwa, zarówno podczas korzystania z bankowości elektronicznej, jak i wykonywania zakupów w Internecie.

  • • Nie podawaj nikomu swoich danych do bankowości internetowej, nawet jeśli osoba, z którą rozmawiasz przedstawia się jako pracownik banku.
    • Nie klikaj w linki w SMS-ach i mailach informujących o rzekomych niedopłatach za rachunki, przesyłki kurierskie czy podatki.
    • Czytaj na bieżąco nasze komunikaty bezpieczeństwa.
    • Z rozwagą i należytą ostrożnością podchodź do informacji rozprzestrzenianych przez media społecznościowe. Zanim w coś uwierzysz, sprawdź, czy źródło informacji jest wiarygodne.

 

Wypłaty gotówki
Apelujemy o racjonalne zachowanie. Pracownicy banku, a szczególnie służby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo, na bieżąco monitorują sytuację. Twoje pieniądze są w naszym banku bezpieczne i cały czas możesz płacić bezgotówkowo, np. za pomocą karty. Zaopatrzenie naszych oddziałów i bankomatów w gotówkę na bieżąco koordynujemy z Narodowym Bankiem Polskim. Realizujemy wszystkie procedury obowiązujące w ramach Zrzeszenia BPS.

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Narodowego Banku Polskiego w sprawie dostępności gotówki:

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2022/25022022.html

Dostępność wniosku 500+

Szanowni Państwo,

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przenosi ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłatę z gmin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Wiąże się to z koniecznością zmiany sposobu przekazywania wniosków z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej do ZUS, co w naszym przypadku oznacza szereg zmian systemowych w infrastrukturze systemu Eximee.

W związku z powyższym informujemy
,że złożenie wniosku Świadczenie wychowawcze (500+) za pomocą systemu Eximee (bankowość internetowa)
będzie możliwe do godziny 23:00 w dniu 31 grudnia 2021.


Natomiast od 1 stycznia 2022 r. do lutego 2022 r.
wnioski na okres świadczeniowy, który trwa do 31 maja 2022 r. będzie można złożyć wyłącznie elektronicznie, za pomocą:
Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia

Przypominamy, że jeśli wniosek o świadczenie na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. został złożony w 2021 r.
w gminie , nie ma potrzeby składania go ponownie.
 


Wznowienie możliwości złożenia wniosku poprzez system Eximee
(czyli bankowość internetową) nastąpi w lutym 2022 roku.
Więcej informacji na www.zus.pl