• Aktualności

Aktualności

05-02-2022

WAKACJE KREDYTOWE

Na mocy ustawy z dnia 7 Lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej: „Ustawa”)Kredytobiorca kredytu hipotecznego udzielone...
05-12-2020

INFORMACJA

INFORMACJA Z dniem 1 lipca 2022 r. opłaty i prowizje pobierane przezBank Spółdzielczy w Zaleszanach za czynności bankowe dla osób fizycznych,którzy zawarli umowy przed dniem 10.08.2020 r. (ROR),ja...