Skip to main content
  • Zastrzeżenie Karty

Zastrzeżenie Karty

 

W wypadku zgubienia lub kradzieży karty należy dokonać jej zastrzeżenia. Można to zrobić na kilka sposobów:

  •  telefonicznie poprzez Infolinię Banku (tel.: +48 86 215 50 50),
  •  telefonicznie, za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart (tel.: +48 828 828 828),
  •  osobiście w placówce Banku,
  •  za pośrednictwem portalu kartowego,

Od momentu zastrzeżenia karty Bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przy jej użyciu.