Skip to main content
 • Indywidualny Rachunek Podatkowy

INDYWIDUALNY RACHUNEK PODATKOWY

Komunikat
Od dnia 01.01.2020 r podatki PIT, CIT, VAT należy wpłacać na Indywidualne rachunki podatkowe. W kasie Banku lub przez bankowość internetową.

 

Indywidualny rachunek podatkowy od 1 stycznia 2020 roku. (Mikrorachunek podatkowy)

Od 1 stycznia 2020 roku zmienią się zasady wysyłania przelewów podatkowych do urzędu skarbowego. Wynika to z ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (w tym ordynacji podatkowej).

CO TO JEST MIKRORACHUNEK PODATKOWY

Jest to indywidualny rachunek podatkowy, który służy do wpłat PIT, CIT i VAT. Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy i pracodawcy-płatnicy zapłacą PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego za jego pomocą.

Mikrorachunek podatkowy służy tylko do wpłat podatku.
Zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na twój ROR.
 

JAK SPRAWDZIĆ NUMER SWOJEGO MIKRORACHUNKU PODATKOWEGO

Mikrorachunek podatkowy sprawdzisz korzystając z generatora lub otrzymasz go w dowolnym urzędzie skarbowym.

Wystarczy, że podasz:

 • PESEL, jeśli jesteś osobą fizyczną:
  - nie prowadzisz działalności gospodarczej
  - lub nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT
 • NIP, jeśli:
  - prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś podatnikiem VAT
  - lub jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne

Podaj poprawnie swój identyfikator podatkowy, bo to ty jesteś odpowiedzialny za prawidłowe wygenerowanie numeru mikrorachunku.

Nie korzystaj z innych stron internetowych lub numerów rachunków wysyłanych e-mailem lub smsem, które mogą być próbą wyłudzenia. Jego wygenerowanie i prowadzenie nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Generator działa 24/7. Możesz więc sprawdzić swój mikrorachunek podatkowy w każdym miejscu i o każdej porze, również przez telefon czy tablet.

Numer twojego mikrorachunku zawsze będzie taki sam, nawet gdy zmienisz adres zamieszkania, właściwość urzędu skarbowego czy nazwisko.

Przed terminem płatności podatku upewnij się, że znasz numer swojego mikrorachunku podatkowego. Bez tego nie zapłacisz należności z tytułu podatków PIT, CIT i VAT.
 

Z CZEGO BĘDZIE SIĘ SKŁADAĆ TWÓJ MIKRORACHUNEK PODATKOWY

Mikrorachunek podatkowy będzie składać się z 26 znaków.

LK10100071222YXXXXXXXXXXXX

gdzie:

 • LK oznacza liczbę kontrolną,
 • wartość 10100071 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP,
 • wartość 222 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer uzupełniający w NBP,
 • Y=1, gdy użyjesz numeru PESEL,
 • Y=2, gdy użyjesz NIP,
 • po znaku Y będzie podany twój PESEL lub NIP,
 • na kolejnych pozycjach będą zera, tak aby rachunek składał się z 26 znaków.
Przed użyciem mikrorachunku podatkowego zawsze sprawdź czy zawiera cyfry 10100071222 (począwszy od pozycji nr 3) oraz twój prawidłowy PESEL lub NIP.

NA JAKI RACHUNEK WPŁACAĆ NALEŻNOŚCI PODATKOWE W PRZYPADKU BRAKU NUMERU PESEL I NIP

Każdy podatnik w Polsce powinien mieć identyfikator podatkowy – PESEL albo NIP.

Jeśli jednak nadal czekasz na decyzję o jego przyznaniu, wpłać należność na mikrorachunek podatkowy twojego urzędu skarbowego, zgodnie z obwieszczeniem ws. wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych (będzie opublikowane w grudniu). Znajdziesz tam również szczegółowe objaśnienia, na który rachunek wpłacać poszczególne podatki.

W takim przypadku podaj w przelewie numer dokumentu, np. paszportu, dowodu osobistego, aby urząd skarbowy mógł cię zidentyfikować i prawidłowo rozliczyć wpłatę.

CO Z DOTYCHCZASOWYMI RACHUNKAMI

Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT będą aktywne do 31 grudnia 2019 r., po tym terminie wpłat należy dokonywać na mikrorachunek podatkowy.

Jeśli na liście Twoich zaplanowanych przelewów, masz przelew do urzędu skarbowego z datą wykonania po 31 grudnia 2019 r., to może zostać on odrzucony. Usuń zaplanowany przelew podatkowy. Zleć go ponownie po 1 stycznia 2020 r. Jeśli przelew dotyczy:
- zapłaty za PIT, CIT, VAT, uzupełnij go o prawidłowy nr rachunku (IRP);

NA JAKI RACHUNEK WPŁACISZ PODATKI INNE NIŻ PIT, CIT I VAT

Podatki inne niż PIT, CIT i VAT wpłacisz na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych, zgodnie z obwieszczeniem ws. wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych (będzie opublikowane w grudniu). Znajdziesz tam również szczegółowe objaśnienia, na który rachunek wpłacać poszczególne podatki.

- Pozostałe podatki (PCC, SD, KP, AKCYZA) nadal będziesz opłacać na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego. Niektóre numery rachunków urzędów skarbowych, na które wysyłają Państwo przelewy za pozostałe typy podatków mogły się zmienić. Zaktualizowaliśmy je w usługach bankowości internetowej i mobilnej.

Zwracamy równocześnie uwagę, że obecnie wszystkie przelewy do US/IC należy wykonywać za pomocą dedykowanych opcji (PRZELEW DO US), a w sytuacji w której występuje konieczność wysłania opłaty na rzecz US, niezwiązanej z żadnym symbolem płatności, należy wybrać z listy symbol INNE.

Wysyłanie przelewów „zwykłych” na rachunki US/IC informujemy, iż co do zasady, takie przelewy będą odrzucane.
System kontrololuje czy rachunek adresata wskazany w zwykłym przelewie jest ważnym rachunkiem US/IC. Jeśli weryfikacja wykaże , że rachunek adresata znajduje się na liście rachunków podatkowych nie będzie możliwa realizacja takiego przelewu.

DZIĘKI MIKRORACHUNKOWI PODATKOWEMU:

 • w wygodny i prosty sposób zapłacisz PIT, CIT i VAT na jeden, stały, indywidualny mikrorachunek podatkowy – nie będziesz już wybierać oddzielnych rachunków,
 • szybko sprawdzisz numer mikrorachunku podatkowego w każdym miejscu i czasie,
 • jeśli przeprowadzisz się lub zmienisz siedzibę firmy, dalej będziesz posługiwać się tym samym mikrorachunkiem podatkowym,
 • nie będziesz już szukać obowiązujących numerów rachunków urzędów skarbowych i ograniczysz liczbę omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto,
 • mikrorachunek podatkowy zapewni szybszą obsługę płatności PIT, CIT i VAT. Szybciej otrzymasz potrzebne ci zaświadczenia, np. o niezaleganiu w podatkach.

Generator mikrorachunku podatkowego

Przejdź do generatora i sprawdź swój mikrorachunek podatkowy

Formatka w bankowości internetowej:

Logowanie > zlecenia > nowy przelew > formatka (US/UC)
Wybieramy :
DANE ZOBOWIĄZANIA
Symbol formularza : AKC, AKC-2, ...
typ okresu zobowiązania: R Rok, M Miesiac, ...
Rok: RRRR
Miesiąc: _Miesiąc_

Kwota przelewu: PLN
Data płatności: RRRR-MM-DD
-----------------------------

DANE PŁATNIKA
Nazwa Płatnika: "Przykład -Jan Kowalski"
Typ identyfikatora uzupełniającego: NIP, REGON, PESEL, ...
Identyfikator uzupełniający: _numer powyższego identyfikatora_
Identyfikator zobowiązania: (Wypełnia się tylko wtedy, gdy wpłata należności wynika z decyzji, postanowienia, tytułu wykonawczego lub innego
                                                       aktu organu podatkowego)
Numer rachunku IRP: _numer konta bankowego wygenerowany na podstawie PESEL lub NIP_ ze strony Ministerstwa Finansów - Portal Podatkowy

DANE URZĘDU
Nazwa organu podatkowego: _uzupełni się automatycznie_ po wpisaniu swojego IRP oraz wybraniu odpowiedniego symbolu formularza.
Adres organu podatkowego: _uzupełni się automatycznie_ po wpisaniu swojego IRP oraz wybraniu odpowiedniego symbolu formularza.
Rachunek organu podatkowego: _uzupełni się automatycznie_ po wpisaniu swojego IRP oraz wybraniu odpowiedniego symbolu formularza.

irp formatka