• Bankowość Internetowa

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

              W związku z wejściem w życie z dniem 14.09.2019 r. dyrektywy Unii Europejskiej 2015/2366 PSD2 metody autoryzacji dostępne w bankowości elektronicznej powinny spełniać wymogi silnego uwierzytelniania. W Banku Spółdzielczym w Zaleszanach bankowośc elektroniczna/internetowa (EBO) spełnia w/w wymogi w postaci logowania dwuetapowego za pomocą wiadomości tekstowych SMS. W celu rozszerzenia oferty wdrożyliśmy metodę autoryzacji EBO Token PRO opartą o aplikację mobilną pod tą samą nazwą. Szczegóły poniżej w linku.

EBO Token PRO

eBank Online to wiele możliwości, w tym:
• autoryzacja za pomocą kodów SMS do potwierdzenia przelewów
• aplikacja mobilna EBO mobile, dzięki której bank będzie zawsze pod ręką (aplikacja na smartfony),
• samodzielne i efektywne zarządzanie własnym rachunkiem,
• bezpieczeństwo i wszechstronność,
• ciągły dostęp do aktualnych danych,rachunku, kredytów, lokat, kart
• szybka realizacja przelewów z rachunku.
• ustawienie zleceń stałych
• na życzenie uruchomienie powiadamianie w formie sms o zmianie salda (opcja płatna od 01.07.2020r szczegóły link )
• automatyczna wysyłka potwierdzenia (w formie pliku pdf) zrealizowania zlecenia (należy podać adres email odbiorcy przelewu) z poziomu eBank Online.
• podgląd do historii rachunku oraz wyciągów.
• ustawienie limitów transakcji (pojedyńczej, dziennej, miesięcznej)
• z poziomu aplikacji mobilnej skanowanie kodów QR
• lokalizacja bankomatów (aplikacja mobilna)
• Kanał płatności PayByNet
• Kanał płatności Blik (obecnie oddzielna aplikacja BS Pay)

Bank ścisle współpracuje z dostawcą oprogramowania firmą I-BS.PL w celu rozwoju aplikacji. Pełne przedstawienie funkcji oddanej do użytku Państwu aplikacji przedstawiamy na stronie dostawcy

      • • Bank jako dostawca usług płatniczych poprzez platformę EBO online udostępnia ustalenie limtów dla płatności internetowych, mobilnych. Można ustawiać limity jednorazowe,   dzienne, miesięczne.  Zachęcamy klientów do tworzenia limitów wypłat jest to jeden z elementów jako środek zapobiebiegawczy przed wypływem środków z rachunku.

      • • Przelewy wysoko kwotowe

Ze względów bezpieczeństwa kwota pojedyńczego przelewu w bankowości internetowej EBO może wynosić maksymalnie 499.999,99 zł. (Słownie: czterysta dziewiędziesiąt dziewięć tysięcy dziewięcet dziewiędziesiąt dziewieć złotych , dziewiędziesiąt dziewięć groszy.) Kwoty wyższe są odrzucane przez system bankowości internetowej EBO (będą posiadać status odrzucone oraz wymagają ręcznej weryfikacji). Mając powyższe na uwadze proszę o dokonywanie przelewów które przekraczają kwotę maksymalną w formie kolejnych zleceń kwot niższych od kwoty maksymalnej.


Przyklad:
kwota do przelewu: 540.000,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy.)
Proszę o dokonanie conajmniej dwóch zleceń.
1.            300.000,00 (słownie: trzysta tysięcy złotych)
2.            140.000,00 (słownie sto czterdzieści tysięcy)
Tytuł przelewu można ustalić taki sam.


Ogólne Zasady Bezpiecznego Korzystania z Bankowości
Naprawa Zainfekowanych Komputerów
EBO Bezpieczeństwo -Zasady-
Wymagania Techniczne