Skip to main content
  • Materiały Do Pobrania

MATERIAŁY DO POBRANIA

Stawki WIBID i WIBOR

Taryfa opłat i prowizji
Taryfa Oprocentowania kredytów i lokat

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych

Oświadczenie Rolnik - Ustawa SInF: wersja pdf, wersja word

Oświadczenie CRS - SKO, PKZP, Rady Rodziców : wersja pdf, wersja word

Wniosek o zwrot kosztów z tytułu przedterminowej spłaty Kredytu
Wniosek o udzielenie kredytu hipotecznego
Wniosek o udzielenie kredytu mieszkaniowego
Wniosek o udzielenie kredytu mieszkaniowego remontowo-modernizacyjnego
Wniosek o udzielenie kredytu na zakup pojazdów

Wniosek o udzielenie kredytu rolniczego

Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego
Wniosek o udzielenie pożyczki "pożyczka ekspresowa"

Wniosek o udzielenie kredytu w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym
Wniosek o wydanie karty dla klienta indywidualnego
Wniosek o wydanie karty dodatkowej dla klienta indywidualnego
Wniosek o wydanie duplikatu karty
Wniosek o ponowne wygenerowanie kodu pin
Wniosek o czasowe zablokowanie-odblokowanie karty
Formularz Informacje o kliencie
Wniosek o odroczenie spłat rat kapitałowo-odsetkowych w ramach wakacji kredytowych
Formularz pełnomocnictwo do rachunku
Wniosek zmiany limitów transakcyjnych
Wniosek dyspozycji zlecenia stałego
Wniosek rezygnacji z karty


Wniosek o udzielenie kredytu w ramach działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie karty w ramach działalności gospodarczej
Wniosek o udzielenie kredytowej linii hipotecznej


Dyspozycja na wypadek śmierci
Dyspozycja na przelania środków z tytułu realizacji bankowego zapisu na wypadek śmierci
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia

 -------------------------------------------------------
Instrukcja użytkownika systemu EBO indywidualny
Instrukcja użytkownika systemu EBO korporacyjny
Instrukcja użytkownika systemu EBOmobile
Instrukcja aplikacji EBO Token PRO