Skip to main content
  • Dostęp do Informacji

DOSTĘP DO INFORMACJI

Zasady dostępu do informacji o charakterze ilościowym i jakościowy dotyczących adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Zaleszanach

Zasady dostępu do informacji o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczących adekwatności kapitałowej, opracowane w oparciu o zapisy Polityki informacyjnej Banku są udostępniane wszystkim zainteresowanym w formie papierowej w Centrali Banku w Zaleszanach, ul. Plac Kościuszki 1, w Gabinecie Prezesa Banku, w godzinach od 715 do 1400 w każdy dzień roboczy oraz w Oddziale w Radomyślu n/Sanem, ul. Rynek Duży 9, w Gabinecie Dyrektora Oddziału w godzinach od 715 do 1400 w każdy dzień / w formie elektronicznej na stronie www.

 polityka informacyjna