• Godziny Realizacji Przelewów

GODZINY REALIZACJI PRZELEWÓW

Dyspozycje (Elixir) zleceń płatniczych na rachunki bankowe prowadzone w Banku Spółdzielczym w Zaleszanach, Banku BPS S.A., Bankach Spółdzielczych Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A oraz w innych bankach krajowych złożone:
- w dni robocze do godziny 15.00 - realizowane są w dniu bieżącym.
- po godzinie 15.00 lub w dni wolne od pracy Banku - realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku.

Dyspozycje SORBNET to przelew w złotych w czasie rzeczywistym na konto w innym banku w Polsce.
Możesz go zlecić w centrali, oddziale lub przez bankowość internetową eBank OnLine

♦ Przelewy SORBNET realizujemy bez ograniczeń kwotowych (wyjątek stanowi bankowość internetowa/mobilna do kwoty 299.999,99 tyś zł - pojedyńczy przelew)

♦ Przelew możesz wysłać na konto w dowolnym banku w Polsce

♦ Przelewy złożone do realizacji poprzez system SORBNET w dni robocze od 7:30 do godziny 14.00 wysyłamy do banku odbiorcy bezpośrednio po złożeniu dyspozycji.

♦ Zlecenia SORBNET realizujemy wyłącznie w złotych. Nie obejmują przelewów na rachunki Urzędów Skarbowych (US) i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

♦ Opłata wynosi 30 zł bez względu na kwotę przelewu.