Skip to main content
  • Informacje o Banku

INFORMACJE O BANKU

Bank Spółdzielczy w Zaleszanach działa samodzielnie od 1975 roku. Zrzeszony jest z Bankiem Polskiej Spódzielczości S.A. w Warszawie.
Terenem działania Banku jest woj. Podkarpackie
Bank posiada 3 placówki operacyjne:

- Centrala w Zaleszanach
ul. Plac Kościuszki 1, tel. 15 845 07 16

- Oddział w Radomyślu n/Sanem
ul. Rynek Duży 9, tel. 15 845 43 09

- Filia w Grębowie
ul. Rynek 27, tel. 15 811 22 02

- Oddział w Tarnobrzegu
ul. Szeroka 24, tel. 15 822 98 20

Zarząd Banku składa się z 3 osób. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Witold Bieniek.
Nadzór nad działalnością Banku sprawuje Rada Nadzorcza, składająca się z 9 osób.


Informacje dla członków Banku Spółdzielczego w Zaleszanach - Prawa i Obowiązki

Bank współpracuje m. in z:

• Bankowym Funduszem Gwarancyjnym – BFG
• Biurem Informacji Kredytowej – BIK

Bank z roku na rok powiększa swoją działalność, wzrasta kwota udzielonych kredytów, wzrastają depozyty i suma bilansowa. Suma funduszy własnych wynosi 12 680 tys. złotych. Aktywa Banku osiągnęły kwotę 65 mln zł.

Bank zapewnia:

• korzystne oprocentowanie kredytów i lokat

• gwarancję bezpieczeństwa depozytów

• możliwość negocjacji

• fachowe doradztwo i pomoc ze strony personelu

• sprawną i miłą obsługę