Skip to main content
  • Inf. Dotyczące Dyspozycji Wkładem

INF DOT.DYSPOZYCJI WKŁADEM

Bank Spółdzielczy w Zaleszanach uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 56 ustawy Prawo bankowe oraz Regulaminem otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Zaleszanach rachunków bankowych w złotych dla osób fizycznych, posiadacz rachunku ma prawo złożyć pisemną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci

pdf Informacja dotycząca dyspozycji wkładem.pdf