Skip to main content

Płatność Kartą 3D Secure

SZANOWNI PAŃSTWO

Uprzejmie przypominamy, że od stycznia 2021 r. wchodzi w życie zmiana przepisów prawa, która wymusza modyfikację usługi 3D Secure. Obecnie funkcjonująca w Grupie BPS wersja 3D Secure zostanie dostosowana tak, aby spełniać wymogi dotyczące silnego uwierzytelniania transakcji wynikające z Dyrektywy PSD2.
W Grupie BPS realizacja wymogu silnego uwierzytelniania będzie polegała na dodaniu, obok dziś funkcjonującego obowiązku podania jednorazowego kodu przesyłanego w formie SMS, drugiego obowiązkowego zabezpieczenia w postaci kodu PIN dedykowanego dla usługi 3D Secure. Zmiana zostanie wdrożona do końca stycznia 2021.

Przedstawiamy krótką instrukcję pokazującą jak Klient powinien nadać kod PIN w portalu KartoSFERA oraz jak wyglądać będzie uwierzytelnienie transakcji w ramach zmienionej usługi 3D Secure dla wszystkich Klientów Grupy BPS po wdrożeniu zmian. link-instrukcja(1), link-instrukcja(2)

 W celu zarejestrowania się na portalu kartowym, należy:  pierwsze logowanie do portalu kartosfera

1) wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl ;
2) podać numer PESEL;
3) wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.
4) ustawić nowe hasło do portalu kartosfera.pl

Podręcznik użytkownika umożliwiający klientom zapoznanie się z funkcjonalnościami, jakie oferuje portal, a także pokazujący jak skutecznie poruszać się po portalu dostępny jest na stronie www.kartosfera.pl lub Podręcznik Użytkownika

Za pomocą portalu kartowego mogą Państwo dokonać następujących czynności:

- aktywować zabezpieczenie 3D Secure, (bezpieczne transakcje internetowe za pomocą karty)
- aktywować posiadane karty płatnicze, 
- wyłączyć/ponownie włączyć funkcję płatności zbliżeniowych dla posiadanych kart płatniczych.
- zmieniać kod PIN karty płatniczej,
- zastrzegać kartę płatniczą.

 

W razie jakichkolwiek pytań chętnie pomogą pracownicy Banku pod numerami:
Centrala w Zaleszanach 15 845 07 16 lub 504 164 448
Infolinii Grupy BPS pod numerem +48 86 215 50 00

W celu zastrzeżenia karty płatniczej zadzwoń pod numer (+48) 86 215 50 50
lub
na numer ogólnopolski systemu zastrzegania kart (+48) 828 828 828