Skip to main content
 • PROGRAM "RODZINA 500+"

  PROGRAM "RODZINA 500+"

  Rządowy Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Od 1 lipca 2019 r. program obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny

  "Rodzina 500+" to rządowy program z zakresu polityki społecznej, mający pomóc rodzinom w wychowaniu dzieci poprzez comiesięczne świadczenia wychowawcze na każde dziecko w rodzinie w wysokości 500 złotych.

  rodzina-500_parasol.jpg


  Obecnie trwający okres świadczeniowy rozpoczął od 1 czerwca 2021r. i trwa do 31 maja 2022r. 
   

  Odbiorcami świadczeń w ramach programu są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka (biologicznego lub adoptowanego). Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymują także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze.

  Rodzice nowo narodzonych dzieci mają 3 miesiące na złożenie wniosku – wówczas świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

  Wniosek składa jeden z rodziców. Nie jest ważny stan cywilny rodziców, wsparcie dostaną wszystkie rodziny - takie, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci jeśli spełnią warunki ustawowe.

   Ważne terminy:

  Wniosek o świadczenie Rodzina 500+ należy składać na kolejne okresy rozliczeniowe. Obecny okres świadczeniowy 500+ trwa do maja 2022 r.

  bankowości elektronicznej EBO dostępny jest wniosek na okres, tj. od 1 czerwca 2021r. do 31 maja 2022r.
  Termin wypłaty świadczeń 500 plus w roku 2021 zależy od tego, kiedy złożony zostanie wniosek:

  • > Jeśli wniosek zostanie złożony do 30 kwietnia, wypłata świadczenia nastąpi do 30 czerwca;
  • > Jeżeli wniosek zostanie złożony od 1 do 31 maja spowoduje, wypłata świadczenia nastąpi do 31 lipca;
  • > Jeżeli wniosek zostanie złożony od 1 do 30 czerwca, wypłata świadczenia nastąpi do 31 sierpnia;
  • > Jeżeli wniosek zostanie złożony od 1 do 31 lipca, wypłata świadczenia nastąpi do 30 września

  Wnioski złożone do 30 czerwca 2021r. zapewnią ciągłość otrzymywania świadczenia.

  Wnioski złożone do 30 czerwca zapewnią ciągłość otrzymywania świadczenia. Osoby, które złożą wnioski w terminie do 30 czerwca, otrzymają wyrównanie za okres od 1 czerwca 2021 r. (koniec obecnego okresu rozliczeniowego). Natomiast osoby, którzy wyślą wniosek od 1 lipca, świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku, tj. nie zostanie wypłacone wyrównanie.

  Ważne:
  Zwróć szczególną uwagę na adres zamieszkania, który podajesz w swoim wniosku – na jego podstawie wniosek zostanie przekazany do odpowiedniego Organu prowadzącego w Gminie. Uwaga: adres zamieszkania, nie musi być zgodny z miejscem zameldowania.
  Możesz zaktualizować adres zamieszkania podczas wypełniania wniosku Rodzina 500+.

   

  Jak złożyć wniosek?

  Bank Spółdzielczy w Zaleszanach umożliwia klientom składanie wniosków Rodzina 500+ w systemie bankowości elektronicznej eBank Online (EBO)

  Pamiętaj: wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do swojej bankowości elektronicznej. Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.

   Zobacz, jak złożyć wniosek 500+ w kilku prostych krokach:

  KROK 1

   Zaloguj się do bankowości internetowej eBank Online, wybierz zakładkę „Wnioski”.

   Czas trwania sesji online w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Zaleszanach ze względów bezpieczeństwa jest ograniczony. Jeżeli przerwiesz wypełnianie wniosku na czas dłuższy niż 5 minut, nastąpi wylogowanie z serwisu internetowego Banku, a zamiany wprowadzone we wniosku nie zostaną zapisane.

  www1
   
  KROK 2   
  Po wybraniu rachunku, z którego ma być złożony wniosek, zostaniesz przekierowany na stronę wyboru wniosku.

   www2

   
  KROK 3
  Z listy wybierasz interesujący Cię wniosek, w tym wypadku wybierz opcję "Złóż wniosek Rodzina 500+"

  www3

   KROK 4
  Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie. Załącz załączniki do wniosku, o ile będą one wymagane. 

   > Pamiętaj: do wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ można dodać załączniki o określonych parametrach:
  •  > format załączników to JPG, PNG lub PDF (maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.)
  •  > maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
  •  > maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
  •  > nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.


    KROK 5
  Potwierdzenie wysłania wniosku jest dostępne do pobrania w sekcji Wnioski > Moje wnioski > Zobacz status złożonego wniosku
  Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail (zwróc uwagę na jego poprawność) w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Zaleszanach. Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   ---------------------------------------------------

  W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.

  Warto wiedzieć:

  • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu.
  • Wniosek oraz załączniki  usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia, za którego pośrednictwem wnioski trafiają do Organu prowadzącego w gminie.           

  Informator Rodzina 500.pdf , Mini Informator 500.pdf , Ulotka 500.pdf

  Bezpieczeństwo


  Wniosek Rodzina 500+ dostępny jest wyłącznie po zalogowaniu do systemu bankowości elektronicznej eBank OnLine. Bank nie wysyła ani nie publikuje żadnych aktywnych odnośników (linków) do wniosku. W szczególności, Bank nie wysyła pocztą elektroniczną wiadomości z prośbą o przejście do portalu Banku lub do eBank OnLine i podanie jakichkolwiek danych osobowych, danych logowania itd. drogą e-mailową lub SMS-ową.
   
   

  PYTANIA I ODPOWIEDZI

  Czy Bank Spółdzielczy w Zaleszanach umożliwia złożenie wniosku Rodzina 500+?
  Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są w dla osób, które są klientami Banku i mają dostęp do bankowości elektronicznej.

   

  Jak złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku?
  Zanim zaczniesz wypełniać wniosek:
  Przygotuj dane osobowe swoje i członków Twojej rodziny, w tym dzieci (m.in. imię, nazwisko, PESEL, stan cywilny). Te dane, którymi dysponuje Bank, zostaną pobrane z systemu Banku automatycznie. Sprawdź, jaki organ w Twojej gminie będzie rozpatrywał wnioski Rodzina 500+,jak tylko otrzymasz UPO/UPP na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

  Gdzie można złożyć wniosek Rodzina 500+?
  Wniosek możesz złożyć:
  W bankowościach elektronicznych wybranych banków w Polsce, w tym Banku Spółdzielczego w Zaleszanach, przez platformę ePUAP, przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS-u w serwisie Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej drogą pocztową lub osobiście w Organie prowadzącym w gminie, któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosku Rodzina 500+ nie można złożyć w oddziale Banku ani przez infolinię Banku.

  Jakie konto podać we wniosku Rodzina 500+ do wypłaty świadczeń?
  Możesz wskazać dowolne konto bankowe, na które chcesz otrzymywać świadczenia na swoje dzieci. Jeśli składasz wniosek w bankowości elektronicznej Banku Spółdzielczego w Zaleszanach możesz wskazać konto w Banku Spółdzielczym w Zaleszanach lub w dowolnym innym banku. Pieniądze możesz również odbierać w formie innej niż przelew na konto – w celu uzyskania informacji, jaka forma wypłaty w przypadku braku konta bankowego będzie dostępna w Twojej gminie, skontaktuj się z organem prowadzącym w Twojej gminie.

  Czy mogę podać we wniosku Rodzina 500+ konto dziecka do wypłaty świadczeń?
  Wnioskujący może wskazać dowolne konto, na które będą przekazywane środki, przy czym we wniosku Rodzina 500+ można wskazać tylko jeden numer konta do otrzymywania świadczeń na wszystkie dzieci.Należy pamiętać, że dziecko do 13 roku życia nie może dokonywać czynności prawnych związanych z posiadaniem konta. Zatem nawet jeśli posiada ono Konto dla dzieci od 0 do 13 roku życia i rodzic chce na nie przekazywać świadczenia z programu Rodzina 500+, to on dysponuje rachunkiem dziecka.

  Czy po wysłaniu wniosku Rodzina 500+ przez bankowość elektroniczną Banku będzie można go modyfikować?
  Nie, nie ma takiej możliwości. Jeśli chcesz zmodyfikować/uzupełnić wniosek udaj się do organu prowadzącego w Twojej gminie, który wskazałeś we wniosku.

  Kto składa wniosek Rodzina 500+? Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje?
  Wniosek składa jeden z rodziców. Nie jest ważny stan cywilny rodziców, wsparcie dostaną wszystkie rodziny — takie, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci jeśli spełnią warunki ustawowe.Jeśli rodzice są po rozwodzie — wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli dziecko zamieszkuje z obydwojgiem rodziców, wniosek składa rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli rodzice rozwiedzeni, w separacji lub żyjący w rozłączeniu dzielą się opieką nad dzieckiem zgodnie np. z planem wychowawczym (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego tzw. opiekę naprzemienną) — oboje mogą złożyć wniosek na dziecko nad którym sprawują opiekę naprzemienną i dostaną wsparcie na to dziecko ale w wysokości połowy nominalnej miesięcznej wysokości świadczenia, tj. co do zasady 250 zł miesięcznie - więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  Nie mogę dodać załączników do wniosku Rodzina 500+. Co robić?
  Do wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ można dodać załączniki o określonych parametrach:
  format załączników to JPG, PNG lub PDF (maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.)
  maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
  maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
  nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
  Jeśli występują inne problemy przy dodawaniu załączników do wniosku Rodzina 500+ niż wymienione powyżej, prosimy o kontakt z Bankiem.

  Skąd będę wiedzieć, że dostałem UPO/UPP z wiarygodnego źródła?
  Wiadomość e-mail z UPO o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr <identyfikator dokumentu>” otrzymasz z adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

   

  Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia w ramach programu Rodzina 500+? Jaka jest rola Banku w tym procesie?
  Decyzję o przyznaniu świadczenia w ramach rządowego Programu Rodzina 500+ podejmuje organ prowadzący w Twojej gminie po wcześniejszej analizie wniosku.Rola Banku ogranicza się do weryfikacji tożsamości wnioskującego i umożliwienia swoim klientom złożenia wniosku Rodzina 500+ w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Zaleszanach.Bank Spółdzielczy w Zaleszanach nie dokonuje sprawdzenia poprawności wypełnienia wniosku pod względem formalnym i merytorycznym i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany organ prowadzący. Wniosek oraz załączniki Bank usuwa trwale  po wysłaniu ich do systemu Emp@tia, za pośrednictwem którego złożone wnioski trafiają do rozpatrzenia przez wybrany przez Ciebie organ prowadzący w gminie w której mieszkasz.

   

  Czy do przyznania świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ brane są pod uwagę moje dane, którymi dysponuje Bank Spółdzielczy w Zaleszanach?
  Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając Twoje dane osobowe, którymi dysponuje, takie jak imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta w Banku, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+. Bank nie przekazuje w ramach wniosku Rodzina 500+ żadnych informacji o produktach i usługach, jakie wnioskujący ma w Banku.

   

  Czy Bank przekazuje do organu przyznającego świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ moje dane?
  Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając znane mu Twoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, PESEL, numer konta w Banku. Bank przekazuje je w formularzu do organu przyznającego świadczenia po zatwierdzeniu przez Ciebie wysłania wniosku. Bank przesyła również numer Twojego konta, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+.

   

  Na jakiej podstawie Bank umożliwia składanie wniosków o świadczenia w ramach programu Rodzina 500+?
  Bank zawarł z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej porozumienie dotyczące składania wniosków w programie Rodzina 500+ w serwisach bankowości internetowej – możliwość składania wniosków poprzez serwisy bankowości internetowej banków krajowych przewidują przepisy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195 ze zm.).

   

  Czy świadczenie w ramach programu Rodzina 500+ może być przyznane w innej wysokości niż 500 zł?
  Jest to uzależnione od indywidualnej sytuacji danego wnioskującego i jego rodziny - więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

   

  Czym się różni potwierdzenie złożenia wniosku, które mogę pobrać z bankowości elektronicznej Banku Spółdzielczego w Zaleszanach od Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)/ Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP)?
  Potwierdzenie złożenia wniosku jest wystawiane przez Bank w bankowości elektronicznej po wypełnieniu wniosku Rodzina 500+ i jest dostępne w zakładce z wnioskami wypełnionymi. Potwierdza ono, że Bank przesłał wniosek do systemu Emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który przekazuje go do organu prowadzącego w gminie. Potwierdzenie złożenia wniosku może mieć kilka statusów:

  • przetwarzany - oznacza to, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu Emp@tia.
   dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu Emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego.
   błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu Emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek. Informację tę przekazuje wnioskującemu dodatkowo pracownik infolinii Banku.
  Statusy potwierdzenia złożenia wniosku mogą się zmieniać raz na dobę.
  Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) wniosku Rodzina 500+ otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w systemie Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. potwierdzenia złożenia wniosku z Banku Spółdzielczego w Zaleszanach oraz UPO nie gwarantuje, że otrzymasz świadczenia pieniężne w ramach programu Rodzina 500+, a jedynie, że wniosek został przyjęty do rozpatrzenia przez wybrany przez Ciebie organ prowadzący gminie.Każdy wniosek Rodzina 500+ jest analizowany przez organ prowadzący w gminie indywidualnie pod kątem tego, czy spełnione są warunki ustawowe do przyznania świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+, a organ prowadzącym w gminie może, kontaktując się z wnioskodawcą pisemnie, wymagać dostarczenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.
  UWAGA! Przyznanie lub odmowa przyznania świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+ na podstawie złożonego wniosku, odbywa się w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez organ prowadzący w gminie. Od takiej decyzji wnioskodawcy przysługuje odwołanie w terminie i trybie wskazanym w pouczeniu otrzymanej decyzji.
   

  Jakie dane zawiera potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+?
  STATUS WNIOSKU - status pobrany z systemu Emp@tia<br< a=""> />IDENTYFIKATOR WNIOSKU - zawiera unikalny numer wniosku
  DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU - data złożenia wniosku w systemie Banku
  IMIĘ - dane osoby wnioskującej
  NAZWISKO - dane osoby wnioskującej
  PESEL - dane osoby wnioskującej
  NAZWA NADAWCY WNIOSKU – zawiera informacje o instytucji: Bank
  NAZWA/KOD OGRANU PROWADZĄCEGO – nazwa/kod organu prowadzącego w gminie
  KOD DOKUMENTU – techniczny kod dokumentu nadawany przez system komputerowy
  WERSJA DOKUMENTU - techniczny kod dokumentu nadawany przez system komputerowy</br<>

   
  Kiedy i skąd mogę pobrać potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+ wystawiane prze Bank?
  Potwierdzenie złożenia wniosku „Rodzina 500+” możesz pobrać od razu po złożeniu wniosku w bankowości elektronicznej Banku Spółdzielczego w Zaleszanach. Status potwierdzenia może się zmieniać i będzie aktualizowany raz na dobę w bankowości elektronicznej w zakładce „Moje wnioski”.W momencie przekazania wniosku z Banku do systemu
  Emp@tia, odpowiedzi na wszelkie pytania  i obsługę wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ przejmują organy prowadzące w gminie, którym podlega wnioskujący o świadczenie.

   

  Czy i jak mogę pobrać kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+?
  Kopię pobranego wniosku Rodzina 500+ możesz pobrać tylko 1 raz, od razu po wysłaniu wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego potwierdzeniem wniesienia wniosku do organu prowadzącego w gminie (Urząd miasta/gminy/MOPS) ze względu na miejsce zamieszkania klienta jest UPO/UPP.Jeśli nie udało Ci się wydrukować wypełnionego wniosku z systemu bankowości elektronicznej, udaj się do organu prowadzącego w gminie (Urząd miasta/gminy/MOPS), któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania i poproś o kopię wniosku.


  Dlaczego Bank nie chce mnie informować o statusie wniosku Rodzina 500+?
  Bank umożliwia jedynie złożenie wniosku Rodzina 500+ i wysłanie go z serwisu internetowego Banku do organu prowadzącego w gminie poprzez system Emp@tia prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.Ze względu na to, że Bank po przesłaniu wniosku Rodzina 500+ do systemu Emp@tia, nie może przechowywać danych z wniosku oraz nie otrzymuje żadnych danych od właściwego organu, nie ma tym samym możliwości informowania o statusie wniosku po przesłaniu go, za pośrednictwem systemu Emp@tia, do wybranego przez Ciebie organu prowadzącego w gminie. W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z wybranym przez Ciebie organem prowadzącym  w Twojej gminie.

   

  Czy Bank przyjmuje reklamacje dotyczące wniosków o świadczenie „Rodzina 500+”?
  Bank odpowiada za możliwość udostępnienia klientom w bankowości elektronicznej wypełnienia wniosku Rodzina 500+ oraz za poprawne przekazanie  go do systemu Emp@tia, który potem przekazuje go do organu prowadzącego w danej gminie.Jako dowód przekazania wniosku do systemu Emp@tia Bank wystawia w bankowości elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku. Zatem Bank może odpowiadać na reklamacje związane wyłącznie z przekazaniem wniosku do systemu Emp@tia. Zgłaszanie reklamacji w Banku może dotyczyć jedynie dostępu i funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej Banku, etapu rejestracji wniosku w systemie bankowości elektronicznej oraz jego wysłania. Jak tylko otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP)/Urzędowe Poświadczenie Odbioru wniosku (UPO) na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, odpowiedzi na pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Urząd miasta/gminy). W razie reklamacji złożonej w związku z wnioskiem Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

   

  Jak zorientuję się, że źle wypełniłem wniosek Rodzina 500+?
  Bank odpowiedzialny jest za potwierdzenie Twojej tożsamości we wniosku Rodzina 500+, ale nie weryfikuje merytorycznie danych, jakie wprowadziłeś we wniosku oraz załączników, które do niego dołączyłeś. Potwierdzenie złożenia wniosku, jakie wyświetla się w serwisie bankowości elektronicznej oraz UPO/UPP, które otrzymujesz na adres mailowy, potwierdzają formalne wysłanie wniosku Rodzina 500+, ale nie jego poprawność. Jeśli wypełniłeś błędnie wniosek Rodzina 500+ otrzymasz listowną prośbę od organu właściwego o korektę wniosku/uzupełnienie informacji/dokumentów.

   

  Urodziło mi się kolejne dziecko. Jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku?
  Nie ma możliwości korekty/aktualizacji już złożonego wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie.Jeśli jednak chcesz ubiegać się o świadczenie wychowawcze na dziecko, na które dotychczas nie złożyłeś wniosku, możesz za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej złożyć nowy wniosek na to dziecko.

   

  Moje dziecko przestało się kwalifikować do wypłaty świadczeń z programu Rodzina 500+. Jak złożyć korektę/aktualizację wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku?
  Nie ma możliwości korekty/aktualizacji wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie. Pamiętaj również, że przepisy prawa przewidują konsekwencje prawne za nienależnie pobrane świadczenia.

   

  Jakie podmioty biorą udział w obsłudze wniosku Rodzina 500+ składanego za pośrednictwem Banku? Jaką rolę pełnią Bank, system Emp@tia i organ prowadzący w gminie?
  Bank weryfikuje tożsamość wnioskującego i umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Rodzina500+ w bankowości elektronicznej eBank OnLine. Złożenie wniosku w oddziale Banku Spółdzielczego w Zaleszanach lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.Bank umożliwia pobranie wypełnionego wniosku Rodzina 500+ TYLKO bezpośrednio po złożeniu wniosku. Zachowuje jednak możliwość pobrania potwierdzenia złożenia wniosku przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku.Bank nie dokonuje sprawdzenia poprawności wypełnienia wniosku pod względem formalnym i merytorycznym i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez organ prowadzący w gminie, któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek oraz załączniki Bank usuwa trwale po wysłaniu wniosku do systemu Emp@tia.

  System Emp@tia to system informatyczny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla służb zabezpieczenia społecznego, który jest odpowiedzialny za przekazanie wniosku Rodzina 500+ z Banku do obsługi przez organ prowadzący w gminie. System Emp@tia wysyła wnioskującemu UPO/UPP  na adres e-mail podany we wniosku.
  Organ prowadzący w gminie to jednostka wskazana do obsługi wniosków o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd miasta/gminy). Organ prowadzący w gminie wybierasz ze względu na miejsce swojego zamieszkania.
   

  Z kim mogę się skontaktować w sprawie programu Rodzina 500+?
  Kontaktuj się przede wszystkim z organem prowadzącym w gminie, w której mieszkasz – to jest organ, który będzie rozpatrywał Twój wniosek, wydawał decyzję administracyjną w Twojej sprawie i wypłacał świadczenie w przypadku decyzji pozytywnej.

   

  Czy Klient może złożyć wniosek Rodzina 500+ w bankowości elektronicznej, jeśli ma w składzie rodziny: a) dzieci bez nadanego numeru PESEL (przyznawany w ciągu około 2 tygodni), b) osoby bez numeru PESEL (np. obcokrajowcy)?
  Nie, w takiej sytuacji należy złożyć wniosek w organie prowadzącym w gminie właściwym dla miejsca Twojego zamieszkania, gdyż system bankowości elektronicznej wymusi podanie PESEL.

   

  Jak zgłosić reklamację?
  Reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:
  w Banku – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej Banku, etapu rejestracji wniosku w bankowości elektronicznej oraz jego wysłania;
  do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.Bank przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami:  Informacja na temat składania i rozpatrywania reklamacji Klientów w Banku.


  Czy mogę wypełnić Wniosek Rodzina 500+ online przez serwis Banku, jeżeli jestem opiekunem prawnym dziecka?
  Nie. W takim przypadku musisz złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500+ bezpośrednio w organie prowadzącym w gminie właściwej dla Twojego miejsca zamieszkania.

  Centrala

  Plac Kościuszki 1
  37-415 Zaleszany
  15 845 07 16

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny otwarcia - Centrala w Zaleszanach:
  Poniedziałek - piątek  7:30 - 15:30, kasa czynna: 7:30 - 15:00

  Telefon - kredyty, rachunki, lokaty:
  klient biznesowy: 15 845 07 16
  klient indywidualny: 15 845 07 16

  bankowość elektroniczna : 504 164 448, 15 845 07 16

  Odział w Radomyślu n / Sanem

  ul. Rynek Duży 9
  37-455 Radomysl nad Sanem
  15 845 43 09

  Poniedziałek - piątek  7:30 - 15:30, kasa czynna: 7:30 - 15:00

  Oddział Tarnobrzeg

  ul. Szeroka 24
  39-400 Tarnobrzeg

  Poniedziałek - piątek  8:00 - 16:00, kasa czynna: 8:00 - 16:00

  Telefon : (+48) 15 822 98 20
  Dyrektor Oddziału : +48 15 82 29 824
  Wspomaganie sprzedaży : +48 15 82 29 829
  Obsługa Klienta Indywidualnego  :+48 15 82 29 827, +48 15 82 29 828, 507 654 429
  Obsluga Klienta Biznesowego oraz Instytucji : +48 15 82 29 830 lub 509 966 754

  Filia Grębów

  ul. Rynek 3
  39-410 Grębów
  15 811 22 02

  Poniedziałek - piątek  7:30 - 15:30, kasa czynna: 7:30 - 15:00