Tarcza Finansowa PFR

Najnowsze informacje umieszczamy na dole strony.

                                                                                            Tarcza Finansowa PFR

Polski Fundusz Rozwoju uruchamia Tarczę Finansową PFR – program skierowany do firm, które ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa. Wnioski o finansowanie w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji w przypadku mikrofirm oraz małych i średnich firm będzie można składać poprzez system bankowości internetowej naszego Banku. Składanie wniosków rozpocznie się w ciągu najbliższych dni.

W przypadku dużych firm wnioski o pomoc można składać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie PFR (link podajemy poniżej).

 Do kogo skierowany jest Program?

Tarcza Finansowa PFR kierowana jest do:

 • • mikrofirm, zatrudniających na dzień 31 grudnia 2019 r. od 1 do 9 pracowników
  (bez właściciela), których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza
  2 mln euro,
 • • małych i średnich firm, zatrudniających na dzień 31 grudnia 2019 r. do 249 pracowników, których roczny obrót za 2019 r. nie przekracza 50 mln euro lub ich suma bilansowa w 2019 r. nie przekracza 43 mln euro,
 • • dużych firm, zatrudniających na dzień 31 grudnia 2019 r. od 250 pracowników albo osiągających obrót roczny za 2019 r. powyżej 50 mln euro lub ich suma bilansowa
  w 2019 r. przekracza 43 mln euro.

 

Jak  wnioskować o subwencję?

Całość procesu, w tym otrzymanie decyzji i podpisanie umowy z PFR oraz złożenie odwołania od decyzji Funduszu odbywa się on-line w systemie transakcyjnym (eBank Online) naszego Banku albo bezpośrednio przez formularz zamieszczony na stronie PFR (w przypadku dużych firm). Środki zostaną wypłacone w większości przypadków w ciągu kilku dni od złożenia wniosku. Firmy, które złożą wniosek za pośrednictwem systemu transakcyjnego Banku lub otrzymają subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR, nie ponoszą żadnych kosztów np. z tytułu prowizji bankowej czy za rozpatrzenie wniosku.

Wniosek oparty jest na oświadczeniach przedsiębiorcy, a jego weryfikację PFR przeprowadza automatycznie na podstawie danych z banków (identyfikacja, w tym numer NIP), ZUS (zatrudnienie) i Ministerstwa Finansów (m.in. przychód ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla MŚP). Po potwierdzeniu tych informacji  obliczana jest wysokość subwencji. Jeśli na podstawie dostępnych danych zostanie ona przyznana w niższej wysokości niż wnioskował przedsiębiorca, otrzyma on od Funduszu, za pośrednictwem banku, informację
o przyczynach podjęcia takiej decyzji. W tej sytuacji subwencja będzie wypłacona w niższej wysokości, ustalonej przez PFR, a przedsiębiorca będzie mógł złożyć odwołanie od decyzji. Możliwość odwołania zostanie uruchomiona w systemach bankowych od 11 maja.

 

 Subwencja dla mikrofirm

Maksymalna kwota subwencji dla mikrofirm zależy od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych i wynosić może do 324 tys. zł (średnio 70-90 tys. zł), a  do 75 proc. jej wartości może być bezzwrotne zgodnie z poniższym:

 • 25 proc. wartości jest bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu
  12 miesięcy od jej udzielenia
 • dodatkowe 50 proc. subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji przez przedsiębiorcę jest odpowiednio wyższy, co ma stanowić bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy. Po 12 miesiącach zaczyna się spłata ratalna reszty subwencji rozłożona na
24 miesiące.

 

Subwencja dla MŚP

Dla firm z sektora MŚP kwota subwencji, która stanowi 4, 6 lub 8 proc. sprzedaży rocznej
w zależności od skali spadku sprzedaży, może wynieść maksymalnie 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł). 75 proc. subwencji finansowej może być bezzwrotne, w tym:

 • 25 proc. pod warunkiem kontynuacji działalności
 • 25 proc. w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży,
 • dodatkowo 25 proc. w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie
  12 miesięcy.

Zwrot subwencji przez przedsiębiorcę będzie proporcjonalnie wyższy w przypadku spadku zatrudnienia.

 

Subwencje dla dużych firm

Wnioski o finansowanie dla dużych firm można złożyć bezpośrednio w PFR na stronie www.pfr.pl/tarcza.

Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR jest prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r., a także niezaleganie z płatnościami podatków
i składek na ubezpieczenia społeczne. Koniecznym warunkiem jest również posiadanie przez beneficjentów rzeczywistych firm rezydencji podatkowej w Polsce i rozliczanie podatków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Więcej informacji na temat programu Tarcza Finansowa PFR dostępnych jest
w internetowym serwisie dedykowanym Klientom Banków Spółdzielczych z Grupy BPS pod linkiem https://grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow/ oraz na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju
www.pfr.pl/tarcza.

 Informacja dla przedsiębiorców - jak się przygotować?

Z subwencji będą mogły skorzystać firmy, które dotknął spadek przychodów o co najmniej
25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z COVID-19.

Informacje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków
  ogłoszone zostaną na stronie www.pfr.pl, oraz na http://bszaleszany.pl/tarcza-finansowa-pfr

Jak się przygotować do złożenia wniosku w ramach Tarczy Finansowej PFR?

1. Upewnij się że Bank posiada aktualne, zgodne z wpisem w rejestrze dane Twojej firmy.

2. Upewnij się że posiadasz aktualne pełnomocnictwo do reprezentowana Twojej firmy
i dysponowania środkami w banku.

3. Upewnij się że posiadasz aktywny dostęp, czyli login i hasło do bankowości internetowej dla firm.

4. Sprawdź, czy Twoja firma prowadziła działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.

5. Przygotuj dane finansowe swojej firmy, w szczególności m.in. o wysokość obrotów gospodarczych w wybranych miesiącach oraz o liczbę zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełen etat
(w tym zatrudnionych na umowy cywilnoprawne).
(wysokość przychodów w danych miesiącach, które pozwolą zakwalifikować przedsiębiorstwo do grupy mikro lub małych i średnich lub dużych firm, a także wyliczyć należną kwotę subwencji)

6. Upewnij się, że nie masz zaległości z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

UWAGA!

Ważne Ponieważ podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji
w ramach Tarczy Finansowej PFR i jej wysokość są rejestry publiczne, ważne jest, aby przedsiębiorca, który będzie się ubiegać o jej przyznanie złożył deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów.

deklaracje: VAT-7 za marzec br. i VAT-7K za I kwartał br. można składać już od 1 kwietnia 2020 r.

deklarację VAT-7 za kwiecień można złożyć już od 1 maja 2020 r.

Więcej informacji na stronie www.pfr.pl/tarcza

Tarcza Finansowa szczegóły

 30.04.2020r

Udostępniliśmy możliwość składania wniosków o wsparcie w ramach tarczy finansowej PFR. Zgodnie z wytycznymi PFR, aby wniosek o subwencję został poprawnie przyjęty zalecamy zwrócić uwagę na:

 • » Wybrany miesiąc, w którym Twoja firma zanotowała spadek przychodów. Obecnie (do końca kwietnia) jedynym możliwym miesiącem do wyboru jest Marzec 2020 r. Możesz go porównać do przychodów w lutym 2020 r. lub marcu 2019 r.
 • » Rozliczenie deklaracji VAT-7. Pamiętaj, aby złożyć deklarację VAT przed złożeniem wniosku o subwencję, co pozwoli na jego weryfikację. Oznacza to, że możesz wskazać kwiecień 2020 r. jako miesiąc spadkowy dopiero po pozytywnej weryfikacji deklaracji złożonej od 1 maja 2020 r. przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administracje Skarbową.

 • » Liczbę pracowników wskazywanych we wniosku.
  Pamiętaj, aby uwzględnić także osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych, zgłoszone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 • » Liczbę składanych przez Ciebie wniosków. Jeśli złożysz więcej niż jeden wniosek w naszym banku lub jednocześnie także w innych bankach, wszystkie zostaną automatycznie odrzucone. Możesz złożyć tylko jeden wniosek tylko w jednym banku.

Pamiętaj! Jeśli we wniosku wskazanym przez Ciebie miesiącem spadkowym był Luty, Twój wniosek został zakwalifikowany jako błędny. W takim przypadku możesz złożyć wniosek ponownie i będzie on traktowany jako pierwszy. Natomiast jeśli wniosek został przyjęty jako poprawny ale PFR udzielił decyzji negatywnej, odwołanie możesz złożyć od 11 maja.

 

Składanie wniosków krok po kroku:

Menu główne po zalogowaniu > Wnioski > Wnioski rządowe > Złóż wniosek > Wybieramy rachunek którego dotyczył będzie wniosek. ważne - to MUSI być rachunek firmowy > potwierdzamy (dalej) > autoryzujemy decyzje o wyborze rachunku > (formatka z wyborem rodzaju wniosku pojawi się w nowym oknie zdjęcie poniżej jak otworzyć nowe okno) wybieramy rodzaj wniosku : Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm i MŚP > dalej > wypełniamy odpowiednie pola

logowanie wnioski wnioski rządowe

 

formatka nowa strona2

 

wybor wniosku3


Szanowni Przedsiębiorcy w trakcie składania wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od przesłania deklaracji VAT-7 minęły 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT. Proces walidacji wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach publicznych. Złożenie wniosku o subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR.

 W załączeniu przedstawiamy Państwu otrzymany z PFR link do dokumentu: "Najczęściej zadawane pytania" wraz z odpowiedziami. Dokument ten jest na bieżąco aktualizowany przez PFR i dostępny pod linkiem: Pytania odpowiedzi Tarcza PFR

04.05.2020r

Ponadto udostępniamy Państwu materiały :


Link do pełnej wersji dokumentu „Najczęściej zadawane pytania” dostępnej na stronie PFR, dokument jest w formacie pdf, można go pobrać pod linkiem: Najczęsciej zadawane pytania "Kwestionariusz"

Link do „Przewodnika dla mikro, małych i średnich firm po Tarczy Finansowej PFR” dostępnego na stronie PFR, dokument jest w formacie pdf, można go pobrać pod linkiem: "Przewodnik"

08.05.2020

Przy pomocy poniższego kalkulatora możesz wyliczyć maksymalną kwotę subwencji udzielanej w ramach Tarczy Finansowej PFR.

Kalkulator Subwencji

 12.05.2020

TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU

Uprzejmie informujemy, że Polski Fundusz Rozwoju przesunął termin procedury odwoławczej dla mikro, małych i średnich firm w ramach Tarczy Finansowej PFR termin odwołań, został przesunięty na dzień od 18 maja 2020 r.

Odwołania będą składane również drogą elektroniczną poprzez formularz w tym samym banku, w którym składany był wniosek pierwotny. Przedsiębiorca będzie mógł je złożyć nie więcej niż 2 razy w odniesieniu do jednej firmy. Procedura odwoławcza nie dotyczy firm, które otrzymały odmowę wypłaty subwencji – te mogą składać kolejne wnioski o wsparcie od momentu startu Programu, po wcześniejszym wyjaśnieniu wszelkich okoliczności w ZUS, swoim urzędzie skarbowym i w banku.

Więcej informacji na temat procesu odwoławczego przekażemy Państwu, jak tylko otrzymamy je z PFR.

 

 22.05.2020

TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU ODWOŁANIA, REKLAMACJE


W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi wprowadzenia od 18 maja br. możliwości składania wniosków w ramach trybu odwołań
Tarczy Finansowej PFR uprzejmie informujemy, że:

1)         W jakiej sytuacji i kiedy klient może złożyć wniosek odwoławczy?
            Klient może odwołać się od decyzji PFR, jeśli przyznano mu niższą kwotę subwencji finansowej niż ta, o którą wnioskował. Odwołanie może złożyć tylko na kwotę różnicy     
            pomiędzy tymi kwotami. Wniosek odwoławczy można złożyć maksymalnie w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania decyzji, od której klient się odwołuje.

2)         Ile razy klient może złożyć wniosek odwoławczy?
            Klient może złożyć wniosek odwoławczy maksymalnie 2 razy. Każdy kolejny wniosek odwoławczy zostanie odrzucony przez PFR. Drugi wniosek odwoławczy może złożyć
            tylko ten klient, któremu w wyniku wniosku pierwotnego i pierwszego odwołania nie została wypłacona łącznie maksymalna kwota, którą podał we wniosku.

3)         O czym klient powinien wiedzieć składając wniosek odwoławczy?
            Wniosek odwoławczy:
           a) może być złożony przez inną osobę, która reprezentuje firmę;
           b) musi być złożony w tym samym banku, w którym złożony jest wniosek pierwotny;
           c) musi zawierać ID wniosku pierwotnego oraz wszystkie oświadczenia, takie jak we wniosku pierwotnym, w tym:
                 o wszystkie oświadczenia wiedzy na temat przedsiębiorcy i jego sytuacji gospodarczej
                 o wszystkie oświadczenia własne osoby składającej wniosek (potwierdzające posiadanie pełnomocnictwa, o odpowiedzialności karnej, RODO itd.), nawet jeśli wniosek
                    odwoławczy składa ta sama osoba, która podpisywała Umowę.

4)         Czego klient nie może zmienić we wniosku odwoławczym?
            a) statusu firmy, tzn. jest mikroprzedsiębiorcą czy MŚP;
            b) miesiąca spadkowego;
            c) miesiąca, do którego porównuje miesiąc spadkowy;
            d) liczby pracowników (należy podać liczbę pracowników na miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia pierwotnego wniosku, tzn. jeśli klient złożył wniosek w kwietniu, a
                odwołuje się od decyzji w maju, to liczbę pracowników podaje na marzec).

5)         Co klient powinien sprawdzić zanim złoży wniosek odwoławczy?
            a) czy nie ma zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych lub wobec ZUS;
            b) czy liczba pracowników, która została zgłoszona do ZUS jest zgodna z rzeczywistością;
            c) czy spełnia inne wymogi formalne, takie jak rezydencja podatkowa w Polsce, nie działa w branży wykluczonej z pomocy.

6)         Kiedy klient nie może złożyć wniosku odwoławczego?
            a) w przypadku kiedy jego pierwszy wniosek został zaakceptowany w kwocie jaką ma podaną we wniosku;
            b) w sytuacji, gdy jego pierwszy wniosek nie został jeszcze rozpatrzony przez PFR;
            c) klient otrzymał od PFR decyzję negatywną – w takiej sytuacji musi złożyć nowy wniosek.

7)         Jakie mogą być decyzje PFR w procesie odwoławczym?
            a) negatywna – nie dochodzi do wypłaty świadczenia;
            b) częściowo pozytywna – następuje wypłata dodatkowego świadczenia, ale na mniejszą kwotę niż podana we wniosku;
            c) w pełni pozytywna – następuje wypłata dodatkowego świadczenia do wysokości podanej we wniosku kwoty.

8)         Jak klient może złożyć nowy wniosek odwoławczy?
            Klient, któremu przyznano niższą kwotę subwencji finansowej niż ta, o którą wnioskował, ma udostępniony w swojej bankowości elektronicznej specjalny wniosek, który
            służy do złożenia wniosku odwoławczego. Każdy inny klient może złożyć wniosek na standardowych zasadach.

9)         Ścieżka wniosku odwoławczego w systemie elektronicznym jest taka sama jak wniosku o subwencje.


  Przypominamy, że aktualna wersja dokumentu pytań/odpowiedzi jest zawsze na stronie PFR pod linkiem, „Najczęściej zadawane pytania”.

 

Dodatkowo informujemy, że w najbliższym czasie zostanie uruchomiony proces reklamacyjny, który:

  1) dotyczy rozbieżności między danymi zawartymi we wniosku, a danymi zawartymi w rejestrach służących do walidacji wniosku (w tym ZUS i KAS), których nie można usunąć      poprzez porównanie tych danych w sposób elektroniczny. Klient zobowiązany będzie przedstawić wszystkie niezbędne zaświadczenia z KAS i ZUS o niezaleganiu z płatnościami podatków i składek na ZUS;

 2) dotyczy oczywistego błędu pisarskiego popełnionego przez klienta we wniosku lub odwołaniu, który spowodował wydanie ostatecznej Decyzji PFR przyznającej Subwencję Finansową w kwocie rażąco niższej, niż możliwa do uzyskania, lub błędu popełnionego przez klienta we wniosku lub odwołaniu, który spowodował wydanie Decyzji PFR przyznającej Subwencję Finansową w kwocie wyższej, niż możliwa do uzyskania,

 3) formułuje roszczenia odszkodowawcze wobec PFR;

 4) dotyczy Decyzji PFR w przedmiocie umorzenia Subwencji Finansowej.

25.05.2020

Testowe przykłady wniosków : Mikroprzedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalność) oraz Mały lub średni przedsiębiorca.

Testowy przykład wniosku dotyczącego odwołania : wniosek test odwołanie

29.05.2020

Materiał informacyjny obrazujący jak złożyć wniosek o Subwencję : informacja wniosek PFR