Aktualności

Komunikat

K O M U N I K A T   !!!

Uprzejmie informujemy że w dniu 27.06.2018 od godziny 10.00 do 13.30 nastąpi przerwa
w dostępie do bankowości internetowej.

Zlecenia złożone drogą elektroniczną do godziny 9:30 zostaną zrealizowane w dniu bieżącym
, po godzinie 9:30 w następnym dniu roboczym.

Z góry wszystkich klientów przepraszamy.

Bank Spółdzielczy w Zaleszanach

Mechanizm Podzielonej Płatności

Szanowni Państwo,

Z dniem 01 lipca 2018 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment). Ustawa ta nakłada na banki m.in. obowiązek założenia do 30 czerwca 2018 r., każdemu Klientowi posiadającemu rachunek rozliczeniowy nowego rodzaju rachunku bankowego tzw. rachunku VAT.

Bank Spółdzielczy w Zaleszanach dokona otwarcia rachunków VAT w terminie do 30 czerwca 2018r. Dla każdego Klienta (przedsiębiorcy) posiadającego co najmniej jeden rachunek rozliczeniowy w PLN zostanie otwarty jeden rachunek VAT, niezależnie od tego czy Klient jest płatnikiem podatku VAT.

Otwarcie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy lub Aneksu do umowy. Numer NRB utworzonego rachunku VAT oraz zasady i terminy informowania Klienta o saldzie rachunku VAT będą dostępne w systemie bankowości elektronicznej oraz w placówkach Banku.

Klienci, którzy będą zainteresowani otwarciem kolejnego rachunku VAT, zobowiązani będą do złożenia w placówce Banku dyspozycji otwarcia rachunku VAT. Na tej podstawie Bank Spółdzielczy w Zaleszanach otworzy i powiąże rachunki VAT z rachunkami rozliczeniowymi.

Wszelkie dodatkowe informacje związane z wejściem w życie tzw. ustawy Split Payment Bank Spółdzielczy w Zaleszanach będzie przekazywał za pośrednictwem bankowości elektronicznej EBO, na stronie internetowej www.bszaleszany.pl oraz w placówkach Banku.

Szczegóły pod linkiem: Mechanizm Podzielonej Płatności

Oferta Depozytowa

PROMOCYJNA OFERTA DEPOZYTOWA
Banku Spółdzielczego w Zaleszanach
ważna od dnia 16 kwietnia 2018 roku

Lokaty terminowe odnawialne
o zmiennym oprocentowaniu
Oprocentowanie
w stosunku rocznym
  •    Deklarowane na 7 miesięcy
  • 1,8%
  •    Deklarowane na 10 miesięcy
  • 2,2%