Aktualności

Aktualizacja bankowości internetowej

Szanowni Klienci wkrótce zostanie zaktualizowany system bankowości internetowej EBO. Datę aktualizacji podamy w kolejnych komunikatach.

Najważniejsze zmiany to między innymi: link_zmiany_EBO

 • zmiana bezpieczeństwa w mechanizmie podpisu
 • autoryzacja zapisywanych zleceń
 • zmiana organizacji i obsługi zleceń w paczkach
 • zmiany w funkcjonalności wycofywania podpisów
 • włączenie kontrahentów do szablonów przelewów

  Ponadto:

  Wprowadzana jest aktualizacja bezpieczeństwa dotycząca połączenia z bankowością internetową EBO.
  Wyłączony zostanie protokół szyfrowania TLS 1.0 i 1.1 do połączenia z bankowością internetową.

  Do połączenia szyfrowanego z bankowością internetową pozostanie protokół w najnowszej wersji TLS 1.2.
  Protokół TLS 1.2 jest bezpieczniejszy i odporny na znane podatności występujące w starszych wersjach tego protokołu.
  link : wymagania techniczne

 

Informacja dotycząca Użytkowników aplikacji EBO Mobile pod systemami Windows Phone
Po aktualizacji środowiska do nowej wersji wymagana jest aktualizacja EBO Mobile do najnowszej wersji.

Bankowość internetowa eBank Online

eBank Online to wiele nowych możliwości, w tym:

• autoryzacja za pomocą kodów SMS lub karty kodów jednorazowych do potwierdzenia przelewów
• aplikacja mobilna EBO mobile, dzięki której bank będzie zawsze pod ręką (aplikacja na smartfony),
• samodzielne i efektywne zarządzanie własnym rachunkiem,
• bezpieczeństwo i wszechstronność,
• ciągły dostęp do aktualnych danych,rachunku, kredytów, lokat, kart
• szybka realizacja przelewów z rachunku.
• ustawienie zleceń stałych
• na życzenie uruchomienie powiadamianie w formie sms o zmianie salda (opcja bezpłatna)
• wysyłka potwierdzenia (w formie pliku pdf) zrealizowania zlecenia (należy podać adres email odbiorcy przelewu) z poziomu eBank Online.
• podgląd do historii rachunku oraz wyciągów.
• ustawienie limitów transakcji (pojedyńczej, dziennej, miesięcznej)
• z poziomu aplikacji mobilnej skanowanie kodów QR