Polityka prywatności

Polityka prywatności
Korzystanie z Serwisu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zaleszanach www.bszaleszany.pl jest możliwe jedynie w przypadku akceptacji przez Użytkownika zasad Polityki Prywatności. Dalsze korzystanie z Serwisu oznacza akceptację zasad Polityki Prywatności i używanie plików cookies. Brak akceptacji zasad Polityki Prywatności oznacza konieczność opuszczenia Serwisu.
Właścicielem Serwisu jest Bank Spółdzielczy w Zaleszanach z siedzibą w Zaleszanach, przy ul. Plac Kościuszki 1. Udostępnianie Serwisu odbywa się w poszanowaniu prywatności Użytkowników. Ochrona danych osobowych Użytkowników Serwisu i Klientów jest dla Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zaleszanach szczególnie istotna.

W związku z obowiązującym od dnia 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub Ogólnie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach zna jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018r.

O jakich danych mówimy ?

Mówimy o danych osobowych, zbieranych podczas korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów oraz tych zapisywanych w plikach Cookies.

Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych ?

Administratorem Twoich danych będzie Bank Spółdzielczy w Zaleszanach oraz wszelkie podmioty
z nim powiązane i od niego zależne, zarówno osobowo, kapitałowo, bezpośrednio bądź za pośrednictwem innych podmiotów.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane osobowe ?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe głównie po to by zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, wykryć działania robotów, oszustwa oraz nadużycia, a także w celu dokonywania pomiarów, pozwalających nam na tworzenie lepszych, bardziej dopasowanych do Ciebie usług.

Komu są przekazywane Twoje dane osobowe ?

Zgodnie z obowiązującym prawem dane te przekazywane są podmiotom, które przetwarzają je na nasze zlecenie, bądź przez podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Twoje prawa w stosunku do danych.

Masz prawo zażądać dostępu do danych, sprostowania ich lub usunięcia czy ograniczenia ich przetwarzania.

Możesz także wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub zgłosić sprzeciw.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są według zasad zgodnych z obowiązującymi przepisami. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią umowy o ich świadczenie. Głównie są to regulaminy lub dokumenty podobne dostępne w usługach, z których korzystasz.


Dobra niematerialne
Wszelkie materiały, informacje, dane, układy graficzne i znaki towarowe zamieszczone w Serwisie korzystają z ochrony prawnej przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2003 nr 119, poz. 1117 ze zm.). Zabronione jest wykorzystywanie, powielanie, publikacja i przekazywanie osobom trzecim powyższych informacji w celach komercyjnych i bez uprzedniej, pisemnej zgody Właściciela Serwisu wraz z określeniem ich zakresu.

Wszelkiego rodzaju informacje udostępnione w niniejszym Serwisie mogą być przez Użytkowników wykorzystywane jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego.
Cookies
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki te nie służą identyfikacji Użytkownika oraz dostosowaniu działania Serwisu do jego potrzeb. Nie przechowują one danych Użytkowników. Na ich podstawie nie jest także ustalana tożsamość użytkownika.
Serwis może umieścić pliki cookies w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies, umieszczonych przez ten Serwis - a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe. Korzystając z ustawień przeglądarki, Użytkownik w każdej chwili może zablokować umieszczanie, zablokować obsługę, a także usunąć już umieszczone pliki cookies.
Strona www.bszaleszany.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:

sesyjne - przechowywane w przeglądarce internetowej do momentu opuszczenia serwisu, bądź wyłączenia przeglądarki internetowej
stałe - przechowywane w przeglądarce internetowej aż do ich usunięcia przez użytkownika.

Postanowienia dodatkowe
Serwis zastrzega sobie prawo do zmian i modyfikacji niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie, jednak zmiany te nie mogą ograniczać zakresu ochrony danych osobowych Użytkowników. Wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę Polityki Prywatności, która stanowi, iż Serwis nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych swoich Użytkowników, zgromadzonych w bazie danych Serwisu.

W związku z powyższym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach analitycznych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych i serwisów Banku Spółdzielczego w Zaleszanach, zapisywanych w plikach Cookies przez BS w Zaleszanach oraz Zaufanych Partnerów, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO ( po 25 maja 2018r.)

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, możesz ją w dowolnym momencie wycofać. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

 

Zbieranie na komputerze użytkownika plików cookies można wyłączyć albo ograniczyć wybierając właściwe ustawienia w poszczególnych przeglądarkach poniżej pokazujemy jak wywołać właściwe ekrany w czterech przykładowych przeglądarkach.


 
Ustawienia -> Opcje internetowe -> Prywatność Zobacz instrukcję

 
Opcje -> Pasek narzędzi nawigacyjnych -> Prywatność Zobacz instrukcję

 
Ustawienia -> Preferencję -> Zaawansowane -> Ciasteczka Zobacz instrukcję

 
Ustawienia (koło zębate) -> Preferencje -> Prywatność Zobacz instrukcję