Bankowość internetowa

Szanowni Państwo,

  • Korzystając z naszej bankowości www.bsz24.pl pragniemy przedstawić być może wiele niezauważonych przez klientów funkcjonalności ważnych w punktu widzenia bezpieczeństwa.

    • Bank jako dostawca usług płatniczych poprzez platformę EBO online udostępnia ustalenie limtów dla płatności internetowych, mobilnych. Można ustawiać limity jednorazowe,   dzienne, miesięczne. Odsyłamy do instrukcji uzytkownika systemu EBO strona 48, punkt 2.1.10 pod nazwą Limity rachunków. Dostępnej w dziale do pobrania. Zachęcamy klientów do tworzenia limitów wypłat jest to jeden z elementów jako środek zapobiebiegawczy przed wypływem środków z rachunku.

 

 

 

 

 Ogólne zasady bezpiecznego korzystania z bankowości
 
Naprawa zainfekowanych komputerów
EBO bezpieczeństwo -zasady-