Ogólne zasady bezpiecznego korzystania z bankowości

Zachowanie poufności danych do logowania. Nikomu nie należy podawać numeru NIK oraz haseł PIN i PIN mobile. Przekazywanie tych danych osobom trzecim naraża Państwa na ryzyko utraty pieniędzy zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Nieotwieranie linków otrzymywanych w wiadomościach e–mail i SMS od nieznanych nadawców. Linki mogą prowadzić do fałszywej strony, która ma wyłudzić dane do logowania. Przypominamy, że w wiadomościach e–mail oraz SMS nie prosimy Państwa o podawanie żadnych danych. Nie prosimy także w ten sposób o instalację żadnego dodatkowego oprogramowania.

Instalowanie i aktualizacja oprogramowania tylko ze sklepów z aplikacjami i z oficjalnych stron producentów.Prosimy nie pobierać oprogramowania z linków i innych nieznanych źródeł. Prosimy dbać o aktualizację systemu operacyjnego, przeglądarek i programu antywirusowego.

Ustawienie i regularna zmiana haseł do komputera i urządzeń mobilnych, na których korzystają Państwo z bankowości internetowej i mobilnej. Korzystanie z bezpiecznego dostępu do internetu. Nie należy logować się do bankowości internetowej i mobilnej z nieznanej, ogólnodostępnej i niezabezpieczonej sieci (zarówno prywatnej, jak i publicznej).

Sprawdzanie, czy połączenie z bankowością internetową jest szyfrowane. tj  czy adres wyświetlany przez przeglądarkę zaczyna się od "https" i na pasku adresowym jest widoczny symbol kłódki, a po kliknięciu na nią wyświetla się ważny i poprawny certyfikat wystawiony dla adresu bs24.pl.

Sprawdzanie zgodności danych każdej dyspozycji (np. przelewu) przed jej potwierdzeniem. Dotyczy to zarówno zgodności numeru rachunku i danych odbiorcy w złożonej dyspozycji, jak i treści smsKodu. Przypominamy, że bank nigdy nie prosi o podanie smsKodu ani kodu z tokena w trakcie logowania, jeśli nie włączyli Państwo dodatkowej usługi.

pdf Poradnik klienta usług finansowych