Rachunki walutowe

Posiadanie rachunku walutowego umożliwia :

• służy do gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzenia rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych
• wysyłanie i otrzymywanie przelewów z zagranicy bez przewalutowań. Wysłanie przelewu za pomocą bankowości internetowej szczegóły.
• daje możliwość posługiwania się kartą płatniczą (w walucie EURO) i korzystania z bankowości internetowej
• wpłaty i wypłaty w walutach obcych
• miesięczna opłata za prowadzenie rachunku wynosi 10 zł
• opłata za zlecenie standardowego przelewu zagranicznego/walutowego wynosi 7 zł w krajach (SEPA)
• całodobowy dostęp do rachunku przez internet, aplikacje mobilną. EBO Mobile

Bank Spółdzielczy w Zaleszanach prowadzi rozliczenia w następujących walutach : EUR, USD, GBP