Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej

• dokumentem potwierdzającym otwarcie rachunku lokaty terminowej oraz wielkości lokaty jest książeczka oszczędnościowa z wkładem terminowym
• odsetki od lokaty terminowej stawiane są do dyspozycji posiadacza lokaty w pierwszym dniu po upływie okresu umownego
• bank nie pobiera opłat i prowizji za prowadzenie i obsługę rachunku lokaty