Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy ROR

Podstawowy rachunek rozliczeniowy (ROT) - Konto podstawowe dla Klientów od 10.08.2020r

• służy do gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzenia rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych
• daje możliwość zadłużenia się w ramach kredytu odnawialnego
• daje możliwość posługiwania się kartą płatniczą (również usługa Blik) i korzystania z bankowości internetowej oraz mobilnej
• bank nie pobiera opłat i prowizji od wpłat i wypłat z konta ROT
• bank nie pobiera prowizji od polecenia przelewu zainicjowanego przez bankowość internetową i mobilną.
• miesięczna opłata za prowadzenie konta wynosi 5 zł
• opłata za zlecenia przelewu w kasie banku wynosi 5 zł
• bank prowadzi rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla osób zlecających swoje stałe dochody na otwarte konta ROT

 

Podstawowy (ROR) dla Klientów którzy zawarli umowę do 10.08.2020r

• służy do gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzenia rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych
• daje możliwość zadłużenia się w ramach kredytu odnawialnego
• daje możliwość posługiwania się kartą płatniczą (również usługa Blik) i korzystania z bankowości internetowej oraz mobilnej
• bank nie pobiera opłat i prowizji od wpłat i wypłat z konta ROR
• miesięczna opłata za prowadzenie konta wynosi 3 zł
• opłata za zlecenia przelewu w kasie banku wynosi 3 zł
• opłata za zlecenia przelewu zainicjowanego przez bankowość internetową i mobilną wynosi 0,90 gr. (zlecenia kanałem PayByNet są bezpłatne)
• bank prowadzi rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla osób zlecających swoje stałe dochody na otwarte konta ROR