Rachunek bieżący

Rachunek bieżący może służyć do:
• gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzenia rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych
• daje możliwość zadłużania się w ramach kredytu odnawialnego
• daje możliwość posługiwania się kartą płatniczą i korzystania z bankowości internetowej
• bank pobiera opłaty i prowizje od wpłat i wypłat z konta rachunku bieżącego
• miesięczna opłata za prowadzenie rachunku wynosi 0zł