Ład korporacyjny

Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Zaleszanach o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego:

oswiadczenie-zarzadu.pdf

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Zaleszanach:

Zasady_zarządzania_ładem_korporacyjnego.pdf