Kredyt na zakup pojazdów

  • • kredyt przeznaczony jest na zakup:
  •            » nowych i używanych – samochodów osobowych
  •            » nowych i używanych – motorowerów, motocykli, skuterów, i innych pojazdów
  • • okresu kredytowania:
  •            » od 12 do 120 miesięcy – oprocentowanie zmienne 8,50 %
  • • minimalna kwota kredytu 5 000,00 zł,

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,87% została wyliczona przy następujących założeniach: kwota kredytu 20.000,00 zł oprocentowanie zmienne w wysokości 8,50 % w stosunku rocznym, okres kredytowania 60 miesięcy, prowizja 4%, raty malejące. Całkowity koszt kredytu (5.129,47) zł, w tym prowizja za udzielenie kredytu (800,00) zł, odsetki (4 329,47) zł. Całkowita kwota do zapłaty (25.129,47) zł. Kalkulacja sporządzona na dzień 01.05.2022r. na reprezentatywnym przykładzie.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny. Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności.