Kredyt gotówkowy

• kredyt przeznaczony na dowolny cel

• minimalna kwota kredytu wynosi 2 500,00 zł, maksymalna 120 000,00 zł

• okres kredytowania od 12 do 120 miesięcy

• typ stopy procentowej uzależniony jest od okresu kredytowania:

          » od 12 do 60 miesięcy – oprocentowanie zmienne 11,50%

          » od 61 do 120 miesięcy – oprocentowanie zmienne 11,40%

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 15,51% została wyliczona przy następujących założeniach: kwota kredytu 2 500,00 zł oprocentowanie zmienne w wysokości 11,50% w stosunku rocznym, okres kredytowania 36 miesięcy, prowizja 4%, raty równe. Całkowity koszt kredytu (543,83) zł, w tym prowizja za udzielenie kredytu (100,00) zł, odsetki (443,86) zł. Całkowita kwota do zapłaty (3 043,86) zł. Kalkulacja sporządzona na dzień 01.04.2022r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny. Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności.