Karta VISA Classic Walutowa EURO

Posiadacz konta osobistego w BS Zaleszany typu ROR może otrzymać kartę VISA CLASSIC Walutowa EURO umożliwia użytkownikowi:

  • • wypłaty gotówki w bankomatach.
    • użytkownik może dokonywać transakcji przy użyciu karty do wysokości środków na rachunku w ramach dziennych limitów.
    • bezgotówkowych płatności za towary i usługi.
    • bezgotówkowych płatności przez internet  (złożenie wniosku o ustaleniu limitu transakcji internetowych w Banku)
    • miesięczna opłata za kartę wynosi 2 euro