Karta Visa Classic dla Osoby Fizycznej

Posiadacz konta osobistego w BS Zaleszany typu ROR lub konta rolniczego może otrzymać międzynarodową kartę płatniczą Karta VISA CLASSIC umożliwia użytkownikowi:

  • • wypłaty gotówki w bankomatach z emblematem VISA
    • użytkownik może dokonywać transakcji przy użyciu karty do wysokości środków na rachunku w ramach dziennych limitów ustalonych przez Bank
    • bezgotówkowych płatności za towary i usługi w placówkach handlowych z emblematem VISA
    • bezgotówkowych płatności przez internet po uprzednim zarejestrowaniu karty na portalu www.kartosfera.pl oraz zgloszenia tego faktu w Banku pod numerem 509 966 754
    • miesięczna opłata za kartę wynosi 3 zł

  • Zastrzeżenie karty