Karta Visa Business dla Podmiotów Gospodarczych

Posiadacz konta firmowego w BS Zaleszany może otrzymać międzynarodową karte płatniczą Visa Business, umożliwia użytkownikowi:

  • • wypłaty gotówki w bankomatach z emblematem VISA
    • dokonywanie transakcji w kraju i za granicą do wysokości środków na koncie w ramach ustalonych przez Bank dziennych limitów transakcyjnych.
    • bezgotówkowych płatności za towary i usługi w placówkach handlowych z emblematem VISA
    • bezgotówkowych płatności przez internet po uprzednim zarejestrowaniu karty na portalu www.kartosfera.pl oraz zgloszenia tego faktu w Banku pod numerem 509 966 754
    • miesięczna opłata za kartę wynosi 3 zł