Kantor wymiany walut

Bank Spółdzielczy w Zaleszanach uruchomił usługę kantor wymiany walut poprzez bankowość internetową poniżej szczegóły w formie instrukcji krok po kroku :

Kantor wymiany walut platforma w ramach bankowści internetowej instrukcja do pobrania

Kantor w Banku Spółdzielczym w Zaleszanach to :

atrakcyjne kursy walut,
intuicyjny serwis transakcyjny,
wymiana online (w godzinach dostępności usługi),
natychmiastowa realizacja transakcji,
możliwość zlecenia transakcji z datą przyszłą, po określonym kursie.

Wymiana walut w Kantorze dla klientów Banku:

1. dostępna jest:

dla posiadaczy rachunków walutowych, którzy mają też rachunek w PLN,
dla korzystających z bankowości internetowej EBO,
w godzinach od 7:45 do 15:00
dla następujących rodzajów walut: EUR, GBP, USD;

2. następuje przez bankowość elektroniczną EBO:

zawsze pomiędzy rachunkiem w złotych a rachunkiem w walucie wymienialnej,
jest to szybka i bezpieczna operacja, którą możesz wykonać w dowolnym miejscu.
możesz też tak zlecić wymianę, aby zrealizowała się automatycznie w przyszłości, dopiero gdy będzie ona możliwa po ustalonym przez Ciebie kursie. Dla bezpieczeństwa, takiemu zleceniu możesz ustawić też datę wygaśnięcia.

Zapraszamy do placówek Banku Spółdzielczego w Zaleszanach w celu:

założenia rachunku (jeżeli nie posiadasz któregoś z wyżej wymienionych).

 

W pierwszym okresie usługa Kantor wymiany walut funkcjonuje w godz : 7:45 - 15:00 w trybie zleceń w czasie rzeczywistym.

Sukcesywnie udostępniamy w/w usługę klientom Banku.


Serdecznie Zapraszamy