Biała lista podatników VAT

Bank Spółdzielczy w Zaleszanach uruchomił usługę weryfikacji statusu podatnika/rachunku VAT na tzw białej liście podatników VAT
W związku z ustawą która weszła z dniem 1 września 2019 r. z dnia 12 kwietnia 2019 r o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - zwana jako "ustawą zmieniającą"

Ustawa ta wprowadza do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zwanej dalej "ustawą o VAT" zmiany w art. 96b umożliwiające utworzenie jednego Wykazu podatników VAT w miejsce dotychczas obowiązujących wykazów, tj:

1 - podatników, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji lub którzy zostali wykreśleni z rejestru jako podatnicy VAT,

2 - podatników, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Szczegóły w/w wykazu podatników VAT zapraszamy na stronę Ministerstwa Finansów  > link oraz sama Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019r

 

 

 

W celu ułatwienia oraz przyśpieszenia procesu weryfikacji rachunku na białej liście, moduł został umieszczony na formatce przelewu.
Sprawdzenie jest fakultatywne. 

Opłata za sprawdzenie rachunku wynosi 0,12 groszy (słownie: dwanaście groszy)

 

Weryfikacja jest możliwa na formatce przelewu, przed jego realizacją. Klikając w przycisk "SPRAWDŻ RACHUNEK"

 mbiala lista01

 Po kliknięciu ukaże się okno z informacją o numerze rachunku, pustym polu do uzupełnienia o numer NIP odbiorcy
, następnie klikamy w napis SPRAWDŻ RACHUNEK i zostajemy poinformowani o statusie rachunku odbiorcy.

oldmbiala lista02
 Ważne : Opłata za sprawdzenie rachunku wynosi 0,12 groszy (słownie dwanaście groszy). 

 W celu pobrania i wydrukowania statusu sprawdzenia przechodzimy do menu zlecenia następnie historia zapytań z Wykazu Podatników VAT

mbiala lista03

 

 mbiala lista04

 Pobieramy i zapisujemy w formacie PDF

mbiala lista05