Tarcza Finansowa PFR - Komunikat

TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU
Tarcza 2.0

baner pfr 300x250 2021012

PFR realizuje kolejny Program rządowy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w związku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 w ramach rządowej Tarczy Finansowej 2.0. Wsparcie będzie udzielane w formie subwencji finansowej tak jak to miało miejsce w ramach Tarczy Finansowej 1.0.

 

Komunikat dotyczący weryfikacji dokumentów, potwierdzających umocowanie Beneficjentów

Uprzejmie przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są do przedstawienia w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2021r (poprzednio do 31.12.2020r) , w celu weryfikacji przez Bank, dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy.

Komunikat

oraz

plik w formacie pdf do pobrania ,wzory: pełnomocnictwa, oświadczenia