Kredyty pozostałe

Całkowita kwota kredytu: 100.000,00 zł  

  1. Czas obowiązywania umowy: 60 miesięcy
  2. Oprocentowanie kredytu zmienne: 4,60% w stosunku rocznym stanowiące sumę stawki referencyjnej NBP i Marży Banku,
  3. Prowizja za udzielenie kredytu płatna jednorazowo: 1,85% od całkowitej kwoty kredytu,
  4. RRSO-rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 5,60 %,
  5. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 115.711,68
  6. Całkowity koszt kredytu wynosi: 115.711,68 zł na który składa się:

suma odsetek kredytowych wyliczona wg przyjętej w umowie stopy oprocentowania: 13.692,68
prowizja i opłata przygotowawcza za udzielenie kredytu płatna jednorazowo: 2000,00
koszt podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19 zł przy ustanowieniu hipoteki,

7.    Kredyt wraz z należnymi odsetkami spłacany jest w 300 ratach miesięcznych malejących (równe raty kapitałowe i malejące   
       raty odsetkowe) z tym, że ostatnia rata kredytu jest ratą wyrównawczą.

Najwyższa rata kapitałowo-odsetkowa wynosi 2.050,00 zł 


W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości oraz ubezpieczenia nieruchomości , gdyż nie jest dostawcą tej usługi dla konsumenta.

Powyższa kalkulacja została dokonana na dzień 04.09.2018r.