Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy ROR

• służy do gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzenia rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych
• daje możliwość zadłużenia się w ramach kredytu odnawialnego
• daje możliwość posługiwania się kartą płatniczą i korzystania z bankowości internetowej
• bank nie pobiera opłat i prowizji od wpłat i wypłat z konta ROR
• miesięczna opłata za prowadzenie konta wynosi 3 zł
• bank prowadzi rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla osób zlecających swoje stałe dochody na otwarte konta ROR