Rachunek bieżący rozliczeniowy

Rachunek bieżący rozliczeniowy może posiadać:

• osoba prawna
• osoba fizyczna zajmująca się działalnością zarobkową, w tym przedsiębiorca oraz rolnik indywidualny
• organizacja społeczna nie posiadająca osobowości prawnej

Rachunek bieżący może służyć do:

• gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzenia rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych
• korzystania z kart debetowych
• korzystania z bankowości internetowej
• przekazów zagranicznych

Opłaty i prowizje związane z usługami dotyczącymi rachunków Bank ustala indywidualnie