Oferta depozytowa

 OFERTA DEPOZYTOWA
Banku Spółdzielczego w Zaleszanach
ważna od dnia 1 maja 2020 roku

Lokaty terminowe odnawialne
o zmiennym oprocentowaniu
Oprocentowanie
w stosunku rocznym
1. Deklarowane na 1 miesiąc 0,40 %
2. Deklarowane na 2 miesiące 0,40 %
3. Deklarowane na 3 miesiące 0,50 %
4. Deklarowane na 4 miesiące 0,60 %
5. Deklarowane na 5 miesięcy 0,70 %
6. Deklarowane na 6 miesięcy 0,80 %
7. Deklarowane na 9 miesięcy 0,90 %
8. Deklarowane na 12 miesięcy 1,0 %
9. Deklarowane na 15 miesięcy 1,10 %
10. Deklarowane na 18 miesięcy 1,20 %
11. Deklarowane na 24 miesiące 1,40 %
12. Deklarowane na 36 miesięcy 1,90 %
13. Deklarowane na 60 miesięcy 2,40 %

 

Rachunki bieżące

L.p rachunki bieżące    Roczna stopa procentowa - zmienna
1 A' vista 0,01 %
2 Rachunki bieżące ROR 0,01 %
3 Książeczki mieszkaniowe 2,40 %

 

Kapitalizacja odsetek od lokat terminowych następuje po upływie zadeklarowanego terminu. Kapitalizacja odsetek od wkładów a’vista następuje w ostatnim dniu każdego roku.