Oferta depozytowa

 OFERTA DEPOZYTOWA
Banku Spółdzielczego w Zaleszanach
ważna od dnia 13 lipca 2020 roku

Lokaty terminowe odnawialne
o zmiennym oprocentowaniu
Oprocentowanie
w stosunku rocznym
1. Deklarowane na 1 miesiąc 0,10 %
2. Deklarowane na 2 miesiące 0,10 %
3. Deklarowane na 3 miesiące 0,15 %
4. Deklarowane na 4 miesiące 0,20 %
5. Deklarowane na 5 miesięcy 0,25 %
6. Deklarowane na 6 miesięcy 0,25 %
7. Deklarowane na 9 miesięcy 0,30 %
8. Deklarowane na 12 miesięcy 0,50 %
9. Deklarowane na 15 miesięcy 0,50 %
10. Deklarowane na 18 miesięcy 0,55 %
11. Deklarowane na 24 miesiące 1,40 %
12. Deklarowane na 36 miesięcy 1,90 %
13. Deklarowane na 60 miesięcy 0,90 %

 

Rachunki bieżące

L.p rachunki bieżące    Roczna stopa procentowa - zmienna
1 A' vista 0,00 %
2 Rachunki bieżące ROR 0,00 %
- - -

 

Kapitalizacja odsetek od lokat terminowych następuje po upływie zadeklarowanego terminu. Kapitalizacja odsetek od wkładów a’vista następuje w ostatnim dniu każdego roku.