Kredyty remonotowo-modernizacyjne

Kredyt z przeznaczeniem na remont i modernizację domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego  jak i również zakup ekologicznych źródeł pozyskiwania energii elektrycznej oraz ekologicznych źródeł pozyskania ciepła.

  • • minimalna kwota kredytu wynosi 20 000,00 zł, maksymalna 120 000,00 zł
  • • wykorzystanie kredytu wymaga udokumentowania do kwoty stanowiącej 50% udzielonego kredytu
  • • okres kredytowania od 12 do 120 miesięcy
  • • oprocentowanie kredytu zmienne (WIBOR 3M + marża Banku)

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,77% została wyliczona przy następujących założeniach: kwota kredytu 30 000,00 zł oprocentowanie zmienne w wysokości 5,77% stanowiące sumę aktualnej stopy WIBOR 3M + marży Banku w wysokości 5,5%, okres kredytowania 60 miesięcy, prowizja 4%, raty malejące. Całkowity koszt kredytu (5 720,18) zł, w tym prowizja za udzielenie kredytu (1 200,00) zł, odsetki (4 520,18) zł,. Całkowita kwota do zapłaty (35 720,18) zł. Kalkulacja sporządzona na dzień 01.07.2020r. na reprezentatywnym przykładzie.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny. Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności.