Kredyt na zakup pojazdów

  • • kredyt przeznaczony jest na zakup:
  •            » nowych i używanych – samochodów osobowych
  •            » nowych i używanych – motorowerów, motocykli, skuterów, i innych pojazdów
  • • typ stopy procentowej uzależniony jest od okresu kredytowania:
  •            » od 12 do 60 miesięcy – oprocentowanie stałe 7%
  •            » od 61 do 120 miesięcy – oprocentowanie zmienne 7%
  • • kwota kredytu może wynieść od 5 000,00 zł, do 120 000,00 zł
  • • okres kredytowania wynosi do 120 miesięcy

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,19% została wyliczona przy następujących założeniach: kwota kredytu 20 000,00 zł oprocentowanie stałe w wysokości 7% w stosunku rocznym, okres kredytowania 60 miesięcy, prowizja 4%, raty malejące. Całkowity koszt kredytu (4 365,55) zł, w tym prowizja za udzielenie kredytu (800,00) zł, odsetki                   (3 565,55) zł. Całkowita kwota do zapłaty (24 365,55) zł. Kalkulacja sporządzona na dzień 10.06.2020r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny. Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności.