Kredyt mieszkaniowy

Przeznaczenie kredytu: zakup działki budowlanej, zakup domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego wraz w inwestycjami mieszkaniowymi: budowa, rozbudowa, przebudowa, dokończenie budowy.

  • kwota kredytu może wynieść od 20 000,00 zł do 500 000,00 zł
  • okres kredytowania do 25 lat
  • wymagany minimalny wkład własny 20%
  • zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości kredytowanej
  • bank wymaga rozliczenie kredytu w wysokości minimum 50% kwoty kredytu

Przykład

Wartość nieruchomości

250 000,00 zł

Kwota kredytu

200 000,00 zł

Czas obowiązywania umowy

300 miesięcy

Oprocentowanie kredytu zmienne         (WIBOR 3M + marża Banku 3,3%)

3,97%

Prowizja przygotowawcza

1%

Prowizja za udzielenie kredytu

1,5%

Pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa wynosi

1 317,36 zł

Ostatnia rata kapitałowo-odsetkowa wynosi

568,85 zł

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,33% została wyliczona przy następujących założeniach: kwota kredytu 200 000,00 zł oprocentowanie zmienne w wysokości 3,97% stanowiące sumę aktualnej stopy WIBOR 3M + marży Banku w wysokości 3,7%, okres kredytowania 300 miesięcy, prowizja 2,5%, raty malejące. Całkowity koszt kredytu (105 356,95) zł, w tym opłata przygotowawcza (2 000,00) zł, prowizja za udzielenie kredytu (3 000,00) zł, odsetki (100 137,95) zł, ustanowienie hipoteki (200,00) zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) (19,00) zł. Całkowita kwota do zapłaty (305 356,95) zł. Kalkulacja sporządzona na dzień 01.07.2020r. na reprezentatywnym przykładzie

W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości oraz ubezpieczenia nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny. Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności.