Kredyt hipoteczny - gotówkowy

Kredyt hipoteczny

Przeznaczenie kredytu: Dowolny cel, nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków, jednak cel ten musi zostać określony w Umowie kredytu.

  • kwota kredytu może wynieść od 20 000,00 zł do 500 000,00 zł
  • okres kredytowania od 5 do 20 lat
  • zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości
  • maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 80% wartości nieruchomości

Przykład

Wartość zabezpieczenia hipotecznego

125 000,00 zł

Kwota kredytu

100 000,00 zł

Czas obowiązywania umowy

240 miesięcy

Oprocentowanie kredytu zmienne         (WIBOR 3M + marża Banku 5,5%)

5,77%

Prowizja przygotowawcza

1%

Prowizja za udzielenie kredytu

1,5%

Pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa wynosi

889,21 zł

Ostatnia rata kapitałowo-odsetkowa wynosi

338,60 zł

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 6,30% została wyliczona przy następujących założeniach: kwota kredytu 100 000,00 zł oprocentowanie zmienne w wysokości 5,77% stanowiące sumę aktualnej stopy WIBOR 3M + marży Banku w wysokości 5,5%, okres kredytowania 240 miesięcy, prowizja 2,5%, raty malejące. Całkowity koszt kredytu (61 044,18) zł, w tym opłata przygotowawcza (1 000,00) zł, prowizja za udzielenie kredytu (1 500,00) zł, odsetki (58 325,18) zł, ustanowienie hipoteki (200,00) zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) (19,00) zł. Całkowita kwota do zapłaty (161 044,18) zł. Kalkulacja sporządzona na dzień 01.07.2020r. na reprezentatywnym przykładzie

W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości oraz ubezpieczenia nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług.

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny. Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności.