Kartosfera

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Zaleszanach, w celu dostosowania do wymogów wynikających z Rekomendacji KNF dotyczącej bezpieczeństwa transakcji internetowych
od 1 lutego 2015 r. wprowadził zmiany dotyczące funkcjonowania kart debetowych w następującym zakresie:

Jednocześnie informujemy, że w celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Banku aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym.
W celu zarejestrowania się na portalu kartowym, należy:

1) wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl ;
2) podać numer PESEL;
3) wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.
4) ustawić nowe hasło do portalu kartosfera.pl

Podręcznik użytkownika umożliwiający klientom zapoznanie się z funkcjonalnościami, jakie oferuje portal, a także pokazujący jak skutecznie poruszać się po portalu dostępny jest na stronie www.kartosfera.pl lub Podręcznik Użytkownika

Za pomocą portalu kartowego mogą Państwo dokonać następujących czynności:

- aktywować zabezpieczenie 3D Secure, (bezpieczne transakcje internetowe za pomocą karty)
aktywować posiadane karty płatnicze, 
- wyłączyć/ponownie włączyć funkcję płatności zbliżeniowych dla posiadanych kart płatniczych.
- zmieniać kod PIN karty płatniczej,
- zastrzegać kartę płatniczą.

W razie jakichkolwiek pytań chętnie pomogą pracownicy Banku pod numerami:
Centrala w Zaleszanach 15 845 07 16 lub 504 164 448
Infolinii Grupy BPS pod numerem +48 86 215 50 00

W celu zastrzeżenia karty płatniczej zadzwoń pod numer (+48) 86 215 50 50
lub
na numer ogólnopolski systemu zastrzegania kart (+48) 828 828 828