Godziny realizacji przelewów

Dyspozycje zleceń płatniczych na rachunki bankowe prowadzone w Banku Spółdzielczym w Zaleszanach, Banku BPS S.A., Bankach Spółdzielczych Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A oraz w innych bankach krajowych złożone:
- w dni robocze dla Banku do godziny 15.00 - realizowane są w dniu bieżącym
- po godzinie 15.00 lub w dni wolne od pracy Banku - realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku.