PSD2

Dyrektywa PSD2 kluczowe zmiany na rynku usług płatniczych

PSD2 (Payment Services Directive 2) to dyrektywa Unii Europejskiej, która wprowadza obowiązek udostępnienia przez banki informacji o rachunkach bankowych i inicjacji płatności za pomocą interfejsu, co umożliwi podmiotom trzecim świadczenie usług w oparciu o te informacje. Link do ustawy

Uprzejmie informujemy o kontynuacji procesu dostosowywania systemu bankowości elektronicznej EBO do wymogów dyrektywy PSD2.
W związku z tym prosimy o włączenie logowania dwuetapowego na swoim profilu.
logowanie > ustawienia > logowanie dwuetapowe > "Wybierz metodę autoryzacji" wybieramy "SMS" > zatwierdź
Po ustawieniu logowania dwuetapowego, podczas każdego logowania, oprócz identyfikatora i hasła będzie wymagana dodatkowa autoryzacja wybraną metodą (SMS).

Klienci logujący się _po raz pierwszy_ do bankowości od dnia 15.02.2019r posiadają tę funkcję włączoną domyślnie.

Włączenie logowania dwuetapowego pozwoli na zalogowanie się do nowego interfejsu bankowości internetowej który jest w pełni dostosowany do wymogów PSD2, w kolejnym komunikacie przedstawimy adres do nowego interfejsu eBank Online.