Informacja o zmianie sposobu dostarczania kart płatniczych

Pragniemy Państwa poinformować, iż od 06 czerwca 2016r. został zmieniony sposób dostarczania kart płatniczych, nowych jak i wznowionych. W związku z powyższym informujemy, że karty będą wysyłane bezpośrednio do Państwa pod podany adres korespondencyjny.
Nową kartę aktywujesz:
- za pośrednictwem portalu kartowego KartoSFERA (www.kartosfera.pl)
- za pośrednictwem Infolinii Grupy BPS pod numerem +48 86 215 50 00
- w placówce Banku
Wznowioną kartę aktywujesz:
- poprzez dokonanie dowolnej operacji w bankomacie z użyciem poprawnego kodu PIN
- za pośrednictwem portalu kartowego KartoSFERA (www.kartosfera.pl)
- za pośrednictwem Infolinii Grupy BPS pod numerem +48 86 215 50 00

Infolinia Grupy BPS czynna jest 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
Dzwoniąc na infolinię przygotuj numer karty.